Chia Sẻ Cách Đánh Số Thứ Tự Trong Word 2003 Nhanh Chóng

Có thể bạn quan tâm:

Cách đánh số thứ tự trong word như thế nào, bạn đã biết chưa? Đánh số thứ tự trong word sẽ giúp bài viết thêm logic, cuốn hút độc giả. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về kỹ năng này nhé. Hy vọng, chúng sẽ góp một phần nhỏ “ghi điểm” với các nhà lãnh đạo đối với những văn bản quan trọng nhé!

Cách đánh số thứ tự trong word

Đối với word 2003, có hai cách đánh số tự tự. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay dưới đây nhé!

Loading...

Cách 1:

1. Format Bullets and Numbering…

Loading...

2. Xuất hiện hộp thoại Bullets and Numbering, chi tiết các thẻ trong hộp thoại này như sau:

a. Thẻ Bulleted: Ký tự đầu dòng là các ký tự đặc biệt:

cách đánh số thứ tự trong word

* Kích vào nút Customize… để chỉnh lại định dạng ký tự đầu dòng, xuất hiện hộp thoại mới Customize Bulleted List:

cách đánh số thứ tự trong word

– Nút Charater… Chọn lại ký tự làm ký tự đầu dòng

– Nút Picture… Chọn lại ảnh làm ký tự đầu dòng

– Indent at : Căn chỉnh khoảng cách ký tự đầu dòng so với lề.

– Text position: Vị trí bắt đầu hiển thị ký tự văn bản.

– Tab space after: Khoảng cách ký tự dòng đầu tiên của đoạn văn bản so với lề, nhưng ký tự văn bản không vượt qua ký tự đặt tự động.

– Indent at : Khoảng cách các dòng không phải là dòng đầu tiên của đoạn văn bản so với lề, khoảng cách này được phép vượt qua ký tự đặt tự động ra ngoài lề.

– Chọn OK để đồng ý với sự thay đổi, Canel để bỏ qua và quay trở lại thẻ Bulleted.

b. Thẻ Numbered: Ký tự đầu dòng là các số:

cách đánh số thứ tự trong word

* Kích vào nút Customize… để chỉnh lại định dạng ký tự đầu dòng, xuất hiện hộp thoại mới Customize Numbered List:

cách đánh số thứ tự trong word

– Number format: kích nút Font… để chọn lại định dạng font cho số thứ tự đầu dòng.

– Number Style: Kiểu đặt số thứ tự (1, 2, 3, hoặc a, b, c, hoặc I, II, III,…)

– Start at: Số bắt đầu đặt từ (mặc định là 1)

– Number position: Định dạng căn lề là trái, giữa, phải.

– Text position: Vị trí bắt đầu hiển thị ký tự văn bản.

– Tab space after: Khoảng cách ký tự dòng đầu tiên của đoạn văn bản so với lề, nhưng ký tự văn bản không vượt qua ký tự đặt tự động.

– Indent at : Khoảng cách các dòng không phải là dòng đầu tiên của đoạn văn bản so với lề, khoảng cách này được phép vượt qua ký tự đặt tự động ra ngoài lề.

– Chọn OK để đồng ý với sự thay đổi, Canel để bỏ qua và quay trở lại thẻ Numbered.

c. Thẻ Outline Numbered: Ký tự đầu dòng của các đoạn văn bản sẽ được đặt ở dạng phân cấp:

cách đánh số thứ tự trong word

* Kích vào nút Customize… để chỉnh lại định dạng ký tự đầu dòng, xuất hiện hộp thoại mới Customize Outline Numbered List:

– Level: Cấp độ hiển thị thứ tự tự động

– Number format: Định dạng số thứ tự

– Number style: Chọn kiểu số thứ tự (1, 2, 3…; a, b, c…; I, II, III,…)

– Start at: Bắt đầu đánh số thứ tự tự động.

– Previous level number: Cấp độ số hiển thị trước số thứ tự tự động. Cấp độ này bao giờ cũng nhỏ hơn một cấp so với Level.

– Nút Font…: Định dạng phông chữ cho số thứ tự tự động.

– Number position: Định dạng căn lề là trái, giữa, phải với khoảng cách cách lề là Aligned at.

– Text position: Vị trí bắt đầu hiển thị ký tự văn bản.

– Tab space after: Khoảng cách ký tự dòng đầu tiên của đoạn văn bản so với lề, nhưng ký tự văn bản không vượt qua ký tự đặt tự động.

– Indent at : Khoảng cách các dòng không phải là dòng đầu tiên của đoạn văn bản so với lề, khoảng cách này được phép vượt qua ký tự đặt tự động ra ngoài lề.

– Chọn OK để đồng ý với sự thay đổi, Canel để bỏ qua và quay trở lại thẻ Numbered.

d. Thẻ List Styles: Tạo thêm kiểu đặt ký tự đầu dòng tùy ý:

cách đánh số thứ tự trong word

– Kích vào nút Add… để tạo thêm kiểu định dạng đánh số thứ tự tự động

– Nút Modify… để sửa lại kiểu định dạng

– Nút Delete… để xóa bớt kiểu định dạng số thứ tự tự động đã tạo.

Cách 2:

Lựa chọn (bôi đen) những đoạn văn bản cần đặt chế độ thứ tự hoặc ký tự đầu dòng, kích vào biểu tượng (đánh số thứ tự tự động), và biểu tượng (đánh ký tự tự động) trên thanh Formatting.

Sau khi cài office xong thông thường Word sẽ mặc định để ở chế độ dùng số thứ tự và ký tự tự động đầu dòng. Tức là khi ở đầu dòng có ký tự hoặc số thứ tự (-, *, 1, I, b,…) sau khi gõ Enter để xuống dòng, MS Word sẽ tự động chuyển thành chế độ tự động điền ký tự hoặc số thứ tự đầu dòng.

Cách Bỏ Chế Độ  Đánh Số Trang Tự Động

1. Vào ToolsAutoCorrect Options…

cách đánh số thứ tự trong word

2. Xuất hiện hộp thoại, chọn thẻ AutoFormat

cách đánh số thứ tự trong word

Bỏ dấu lựa chọn (*):
– * Automatic bulleted lists.
– * Other paragraph styles.

3. Chọn thẻ AutoFormat As You Type

cách đánh số thứ tự trong word

4. Chọn nút OK để hoàn thành

Trên đây là cách đánh số thứ tự trong word. Đây là thao tác đơn giản mà bất kì nhân viên văn phòng nào cũng cần nắm rõ để hoàn thành tệp văn bản một cách tốt nhất. Chúng tôi luôn cập nhật những thủ thuật trong word, mời quý vị độc giả theo dõi để bổ sung kiến thức, phục vụ công việc của mình nhé!

Loading...

Bình luận
0

Bình luận

Đăng bình luận

Ngày 27/12 năm 2019 | Xếp hạng | Tag: