Hàm If Trong Excel & Cách Sử Dụng Hàm If Trong Excel Như Thế Nào?

| Tử vi | Tag:

  Hàm if trong Excelcách sử dụng hàm if trong excel – hàm if nhiều điều kiện trong excel như thế nào? Hàm IF trong Excel hay còn được gọi là hàm điều kiện là một hàm được sử dụng rất phổ biến. Hàm điều kiện IF là một trong những hàm chức năng của Excel được dùng đến nhiều nhất. Nếu biết kết hợp hàm IF với các hàm khác như AND, OR, NOT thì người dùng sẽ càng thuận lợi hơn trong việc kê khai dữ liệu và xếp loại, đánh giá tự động. Hàm IF là hàm mà mỗi người dùng Excel cần nắm vững, cùng chúng tôi tìm hiểu về cú pháp và cách sử dụng hàm điều kiện IF qua bài viết dưới đây nhé.

  Loading...

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF trong Excel 2013, 2010, 2007, 2003, 2016

  Để sử dụng hàm IF trong Excel chúng ta có cấu trúc sau: =IF(Mệnh đề điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2). Trong đó, giá trị 1 được sử dụng nếu mệnh đề điều kiện đúng, giá trị 2 được sử dụng nếu mệnh đề điều kiện sai. Một ví dụ là khi chúng ta có bảng kê khai số ngày nghỉ phép trong năm ở cột A, và muốn cột B là nơi tự động xếp loại được thưởng đối với những ai không nghỉ ngày phép nào. Khi đó, tương ứng với giá trị ở ô A2, chúng ta sẽ nhập cấu trúc hàm cho ô B2 như sau:

  =IF(A2=0,”Có”,”Không”) (trong đó có thêm dấu ngoặc kép là để chỉ định giá trị là ký tự text)

  Loading...

  Điều hay nhất là khi một giá trị ở cột A thay đổi thì giá trị tương ứng ở cột B cũng được cập nhật.

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF trong Excel 2013, 2010, 2007, 2003, 2016

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF trong Excel: Đây là trường hợp chúng ta có bảng kê khai số ngày nghỉ phép trong năm ở cột A, và muốn cột B là nơi xếp loại được thưởng đối với những ai không nghỉ ngày phép nào. Khi đó, tương ứng với giá trị ở ô A2, chúng ta sẽ nhập cấu trúc hàm cho ô B2 như sau: =IF(A2=0,”Có”,”Không”).

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF trong Excel 2013, 2010, 2007, 2003, 2016

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF trong Excel: Áp dụng công thức tương tự cho cả cột B tương ứng với cột A, chúng ta sẽ có bảng xếp loại thưởng chuyên cần.

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF có nhiều điều kiện

  Cách sử dụng hàm if nhiều điều kiện trong excel như thế nào? Trong trường hợp chúng ta muốn làm bảng xếp loại với nhiều hơn chỉ một trường hợp điều kiện, chúng ta có thể lồng ghép nhiều hàm IF với nhau theo cấu trúc dạng như sau:

  =IF(Mệnh đề điều kiện 1, Giá trị 1, IF(Mệnh đề điều kiện 2, Giá trị 2.1, Giá trị 2.2))

  Như trên có nghĩa là nếu mệnh đề điều kiện 1 sai thì Excel sẽ xét tiếp đến mệnh đề điều kiện 2. Ví dụ cho trường hợp sử dụng hàm IF có nhiều điều kiện có thể là khi chúng ta có bảng kê số tiền cân đối thu chi từng ngày ở cột A và muốn cột B tự động xếp loại xem ngày đó lỗ hay lãi.

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF có nhiều điều kiện

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF trong Excel: Ví dụ cho trường hợp sử dụng hàm IF có nhiều điều kiện là khi chúng ta có bảng kê số tiền cân đối thu chi từng ngày ở cột A và muốn cột B tự động xếp loại xem ngày đó lỗ hay lãi. Khi đó chúng ta có thể lồng ghép 2 hay nhiều hàm IF với nhau.

  cách sư dụng hàm if nhiều điều kiện

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF trong Excel: Áp dụng công thức tương tự cho cả cột B, cột B sẽ tự động xếp loại xem ngày đó lỗ hay lãi tương ứng với giá trị cột A.

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF, AND, OR trong Excel kêt hợp

  Sẽ có nhiều trường hợp mà điều kiện của hàm IF là bao hàm của nhiều điều kiện thành phần, và khi đó chúng ta sẽ phải phối hợp các điều kiện bằng các hàm AND, OR…

  Ví dụ như khi chúng ta có bản kê điểm tốt nghiệp của các sinh viên ở cột A, có bản kê điểm thi quân sự ở cột B, và muốn cột C sẽ tự động xếp loại sinh viên nào được cấp bằng tốt nghiệp, sinh viên nào sẽ bị treo bằng. Điều kiện ở đây là cả điểm tốt nghiệp lẫn điểm quân sự, không điểm nào được dưới điểm 5. Vì thế chúng ta sẽ phải lồng ghép hàm AND vào mệnh đề điều kiện hàm IF trong ô C2 để đảm bảo phải thỏa mãn cả 2 điều kiện thành phần như sau:

  =IF(AND(A2>=5,B2>=5),”Được cấp bằng”,”Treo bằng”)

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF, AND, OR trong Excel kêt hợp

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF trong Excel: Đây là trường hợp khi chúng ta có bản kê điểm tốt nghiệp của các sinh viên ở cột A, có bản kê điểm thi quân sự ở cột B, và muốn cột C sẽ tự động xếp loại sinh viên nào được cấp bằng tốt nghiệp, sinh viên nào sẽ bị treo bằng. Điều kiện ở đây là cả điểm tốt nghiệp lẫn điểm quân sự, không điểm nào được dưới điểm 5. Vì thế chúng ta sẽ phải lồng ghép hàm AND vào mệnh đề điều kiện hàm IF để đảm bảo phải thỏa mãn cả 2 điều kiện thành phần.

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF trong Excel: Áp dụng công thức tương tự cho cả cột C chúng ta sẽ có xếp loại tự động sinh viên nào được cấp bằng tốt nghiệp, sinh viên nào sẽ bị treo bằng theo giá trị cung cấp từ cột A và cột B.

  Hàm OR khác với hàm AND, khi không cần cả 2 điều kiện thành phần đều đúng mà chỉ cần 1 trong 2 điều kiện thành phần đúng. Vẫn với trường hợp ví dụ như trên, chúng ta có thể lồng ghép hàm OR và mệnh đề điều kiện hàm IF như sau để đảm bảo kết quả cuối cùng vẫn vậy:

  =IF(OR(A2<5,B2<5),”Chưa được cấp”,”Được cấp”)

  hàm if nhiều điều kiện trong excel

  Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF trong Excel: Vẫn với trường hợp ví dụ như trên, chúng ta có thể lồng ghép hàm OR và mệnh đề điều kiện hàm IF như trong hình để đảm bảo kết quả cuối cùng vẫn vậy.

  Hi vọng với chia sẻ trên đây cuả chúng tôi về hàm if trong excel và cách sử dụng hàm if trong excel sẽ làm bạn đọc hài lòng. Nếu bạn đang đau đầu không biết công thức và cách sử dụng hàm if thì hãy tham khảo ngay bài viết trên đây nhé! Nếu cảm thấy bài viết hữu ích đừng quên chia sẻ cho bạn bè người thân nha. Thân ái!

  Loading...