Hướng bàn làm việc hợp phong thủy với 12 con giáp để luôn gặp may

  Trong xã hội nhân tài đông đúc, người với người cạnh tranh khốc liệt nên ngoài năng lực, cố gắng, muốn có vị trí tốt nhất định phải phối hợp lực đẩy từ phong thủy, tăng cường vận may cho chính mình. Quan trọng nhất chính là phong thủy bàn làm việc, cùng xem vị trí làm việc vượng tài của 12 con giáp là ở đâu nhé.

  Ngoài vị trí làm việc vượng tài của 12 con giáp còn có hung vị để bạn đọc tham khảo, tránh những hướng này thì công việc hanh thông, thuận lợi hơn.

  Loading...

  1. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Tý

  phong thủy bàn làm việc - phong thủy bàn làm việc –

  Loading...

  Cát vị:

  Người tuổi Giáp Tý (1984): hướng Tây Nam

  Người tuổi Bính Tý (1996): hướng Tây

  Người tuổi Mậu Tý (1948): hướng Bắc

  Người tuổi Canh Tý (1960): hướng Đông

  Người tuổi Nhâm Tý (1972): hướng Đông Nam

  Hung vị: tọa Nam hướng Bắc (sơn hướng Ngọ, sơn hướng Mùi)

  2. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Sửu

  Cát vị:

  Người tuổi Ất Sửu (1985 ): hướng Đông Nam

  Người tuổi Đinh Sửu (1997): hướng Tây

  Người tuổi Kỷ Sửu (1949): hướng Bắc

  Người tuổi Tân Sửu(1961): hướng Đông Bắc

  Người tuổi Quý Sửu (1973): hướng Nam

  Hung vị: tọa Đông hướng Tây (sơn hướng Thìn), tọa Nam hướng Bắc (sơn hướng Mùi)

  3. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Dần

  Cát vị:

  Người tuổi Mậu Dần (1998): hướng Đông

  Người tuổi Canh Dần (1950): hướng Đông

  Người tuổi Nhâm Dần (1962): hướng Nam

  Người tuổi Giáp Dần (1974): hướng Đông Nam

  Người tuổi Bính Dần (1986): hướng Tây Nam

  Hung vị: hướng Đông Bắc

  4. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Mão

  Cát vị:

  Người tuổi Ất Mão (1975): hướng Đông Nam

  Người tuổi Đinh Mão (1987): hướng Tây Nam

  Người tuổi Kỷ Mão (1999): hướng Bắc

  Người tuổi Tân Mão (1951): hướng Đông

  Người tuổi Quý Mão (1963): hướng Nam

  Hung vị: tọa Tây hướng Đông (sơn hướng Dậu, Tuất)

  5. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Thìn

  phong thủy bàn làm việc - phong thủy bàn làm việc –

  Cát vị:

  Người tuổi Canh Thìn (1940): tọa Đông hướng Tây

  Người tuổi Nhâm Thìn (1952): tọa Đông Nam hướng Tây Bắc

  Người tuổi Giáp Thìn (1964): tọa Đông hướng Tây

  Người tuổi Bính Thìn (1976): tọa Bắc hướng Nam

  Tuổi Mậu Thìn (1988): tọa Đông hướng Tây

  Hung vị: hướng Đông Bắc, hướng Chính Nam

  6. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Tị

  Cát vị:

  Người tuổi Ất Tị (1965): hướng Đông Nam

  Người tuổi Đinh Tị (1977): hướng Tây

  Người tuổi Kỷ Tị (1989): hướng Bắc

  Người tuổi Tân Tị (1941): hướng Nam

  Người tuổi Quý Tị (1953): hướng Nam

  Hung vị: hướng Đông Bắc

  7. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Ngọ

  Cát vị:

  Người tuổi Giáp Ngọ (1954): hướng Đông Nam

  Người tuổi Bính Ngọ (1966): hướng Tây

  Người tuổi Mậu Ngọ (1978): hướng Bắc

  Người tuổi Canh Ngọ (1990): hướng Đông

  Người tuổi Nhâm Ngọ (1942): hướng Nam

  Hung vị: hướng Đông Nam

  8. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Mùi

  Cát vị:

  Người tuổi Ất Mùi (1955): hướng Đông Nam

  Người tuổi Đinh Mùi (1967): hướng Tây Bắc

  Người tuổi Kỷ Mùi (1979): hướng Bắc

  Người tuổi Tân Mùi (1991): hướng Nam

  Người tuổi Quý Mùi (1943): hướng Nam

  Hung vị: tọa Tây hướng Đông (sơn hướng Tuất)

  9. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Thân

  Cát vị:

  Người tuổi Giáp Thân (1944): hướng Đông Nam, hướng Tây Bắc

  Người tuổi Bính Thân (1956): tọa Tây hướng Đông

  Người tuổi Mậu Thân (1968): tọa Bắc hướng Nam

  Người tuổi Canh thân (1980): tọa Đông hướng Tây

  Người tuổi Nhâm Thân (1992): hướng Đông Bắc

  Hung vị: hướng tây bắc

  10. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Dậu

  phong thủy bàn làm việc - phong thủy bàn làm việc –

  Cát vị:

  Người tuổi Quý Dậu (1993): hướng Nam

  Người tuổi Đinh Dậu (1957): hướng Tây

  Người tuổi Ất Dậu (1945): hướng Đông Nam

  Người tuổi Kỷ Dậu (1969): hướng Bắc

  Người tuổi Tân Dậu (1981): hướng Đông Nam

  Hung vị: hướng Đông

  11. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Tuất

  Cát vị:

  Người tuổi Bính Tuất (1946): hướng Tây

  Người tuổi Mậu Tuất (1958): hướng Bắc

  Người tuổi Canh Tuất (1970): hướng Đông Nam

  Người tuổi Nhâm Tuất (1982): hướng Nam

  Người tuổi Giáp Tuất (1994): hướng Tây Bắc

  Hung vị: hướng Đông Bắc

  12. Cát vị, hung vị bàn làm việc của người tuổi Hợi

  Cát vị:

  Người tuổi Ất Hợi (1995): hướng Đông Nam

  Người tuổi Đinh Hợi (1947): hướng Đông

  Người tuổi Kỷ Hợi (1959): hướng Tây Bắc

  Người tuổi Tân Hợi (1971): hướng Đông Bắc

  Người tuổi Quý Hợi (1983): hướng Nam

  Hung vị: hướng Chính Bắc

  Vị trí làm việc vượng tài của 12 con giáp có thể áp dụng cả ở nơi làm việc hoặc tại nhà đều mang lại hiệu quả rất tốt.(Báo gia đình)

  Loading...