Lật Đời: Lật Đời và lão nhà giàu

  Thuở ấy, có một chàng trai thông minh hoạt bát, rất ghét cái xấu và những kẻ xu nịnh. Anh thường hay vạch trần cái xấu của người đời, nhưng “lời thật mất lòng”, nên thiên hạ đặt tên anh là Lật Đời.

  Chuyện kể rằng, một hôm, vào lúc lúa ngoài đồng đã gặt xong, thì Lật Đời xin vào làm ở thuê cho một tên nhà giàu, có ruộng “thẳng cánh cò bay”. Hắn là một tay gian ác, ức hiếp người nghèo nổi tiếng. Thấy Lật Đời đến xin làm, hắn buột miệng chửi ngay:

  Loading...

   Thằng kia, mùa màng xong rồi, mày dẫn xác đến nhà tao làm gì? Định đến ăn hại ông đấy phải không?

  Lật Đời đáp ngay:

  Loading...

   Thưa ông, mùa này gặt xong rồi, còn đến mùa sau thì sao? Tôi còn biết làm rất nhiều việc. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì ông giao cho: cày cấy, chăn ngựa, thổi cơm…

  Thấy Lật Đời khoẻ mạnh, hắn cho chàng ở để chăn ngựa.

  Xong vụ lúa, tên nhà giàu gọi phường chợ đến đóng cho nó một chiếc xe. Xe đóng xong, lão ta ngả trâu, dê, gà ra ăn mừng. Lật Đời được sang làng bên mời một phú ông khác đến dự tiệc. Sang đến nơi, bất thình lình Lật Đời bắt gặp vợ lão chủ mình đang hú hí với kẻ mà Lật Đời đến mời. Chờ bà chủ về rồi, Lật Đời mới bảo tên nhà giàu kia:

   Này, ông ăn nằm với bà chủ tôi. Ông chủ tôi sắp vác dùi đục sang đánh ông đấy!

  Bên này cỗ bàn đã bày sẵn, tên nhà giàu nóng ruột ngồi chờ bạn. Lật Đời về đến bảo:

   Thưa ông, ông bên ấy cũng đang đóng một chiếc xe, xe ấy còn tốt, còn đẹp hơn xe nhà ta nhiều, nhưng hai bánh lắp chưa xong, ông ta muốn mời ông sang cho ông ta mượn cái dùi đục để lắp bánh xe.

  Nghe Lật Đời nói xe bên kia tốt hơn, tên nhà giàu sinh ghen. Nó xách dùi đục chạy sang, vừa đi vừa chửi:

   Như thế khác nào mày ỉa vào mặt ông, mày không coi ông ra gì…

  Lão chủ xe bên kia vừa nghe Lật Đời báo cái tin sét đánh, bây giờ lại nghe tên nhà giàu quát mắng ầm ĩ. Hoảng quá, lão nhảy qua rào chạy trốn. Tên nhà giàu thấy bạn chạy, không rõ việc gì, cố ý đuổi theo, vừa đuổi vừa gọi, cho đến khi bóng tên kia mất hút trong rừng mới thôi.

  Khi tên nhà giàu xách dùi đục ra khỏi nhà, thì Lật Đời mách với vợ hắn:

   Bà ăn nằm với ông chủ đằng kia, ông nhà biết rồi. Ông ta đang tìm giết ông kia trước, rồi sẽ về giết bà sau.

  Vợ tên nhà giàu nghe Lật Đời nói, sợ mất mặt, mụ vội vàng bỏ nhà, chạy trốn. Tên nhà giàu vừa ló đầu về đến nhà, Lật Đời lại bảo:

   Biết ông nằm bừa bãi với đàn bà con gái trong nhà, người ta đi kiện quan. Quan về bắt ông. Bà đang phải dẫn quan đi tìm ông đấy.

  Nghe vậy, tên nhà giàu vội ném cái dùi đục cầm ở tay và chạy trốn. Lật Đời liền gọi tất cả những người trong nhà tên nhà giàu lại, phân phát cho họ trâu, dê, ngựa, lợn, rồi khăn gói ra đi.

  Dọc đường, Lật Đời gặp vợ chủ nhà, chàng vờ sửng sốt:

   Chết chửa, bà không muốn khi trăm tuổi còn được về chầu tổ tiên à? Nằm với trai là mắc tội lớn, bà phải cạo đầu chịu tang, thì khi nhắm mắt ông bà mới nhận chứ.

  Vợ tên nhà giàu cho Lật Đời nói phải bèn cạo trọc đầu, để tang. Lật Đời lại gặp tên chủ cũng xui nó cạo đầu để tang cho khỏi phải tội. Khi tên nhà giàu cạo đầu xong, anh hỏi nó:

   Bà nhà lăng loàn đi vắng lâu rồi, ông có muốn lấy vợ khác không, tôi đi dạm hỏi cho.

  Tên nhà giàu phàn nàn cùng anh:

   Nhà cửa ruộng nương của ta đã mất sạch sành sanh cả rồi. Đầu lại trọc lóc thế này, ai còn ưng lấy nữa!

  Lật Đời phân giải:

   Giời ạ, nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo, có ngại gì! Ông cứ bằng lòng đi đã. Có người lấy đấy, tôi bảo họ rồi mà.

  Biết thân phận mình không còn gì hơn, tên nhà giàu gật đầu. Một đêm tối trời, Lật Đòi dẫn hắn đến gặp người vợ cũ, rồi chàng ra đi.

  Xem thêm tại chuyên mục Truyện cổ tích

  Loading...