Lịch cắt tóc tháng 7/2020 # ngày đẹp tháng 7 2020

Có thể bạn quan tâm:

Dưới đây là lịch cắt tóc tháng 7/2020 Canh Tý với những ngày nên cắt và những ngày nên tránh!

Có cần thiết xem ngày cắt tóc tháng 7/2020?

Khi nói về việc chọn ngày lành tháng tốt để cắt tóc trong tháng 7 này có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy buồn cười vì không nghĩ chúng lại có sự liên quan đến nhau. Bởi tóc cắt đi rồi sẽ mọc dài trở lại, thường không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của con người.

Loading...

Nhưng từ xa xưa ông bà ta đã rất coi trọng cái răng, cái tóc, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Việc cắt tóc không phải chỉ giúp thay đổi diện mạo bên ngoài mà còn có mối liên hệ mật thiết đến sức khỏe cũng như tài vận của con người. Chính vì vậy mà bạn thường nghe mọi người truyền tai nhau như không nên cắt tóc vào mùng 1, không nên cắt tóc trước khi thi cử hoặc trước khi làm những việc quan trọng không nên tác động lên mái tóc của mình. Việc chọn ngày đẹp để cắt tóc sẽ giúp bạn an tâm, thoải mái tư tưởng hơn.

Loading...

Lịch cắt tóc tháng 7/2020, ngày nào đẹp và kiêng ngày nào?

Xem ngay lịch cắt tóc tháng 7/2020 ngày nào tốt nhất? Chọn ngày đẹp cắt tóc tháng 7 để đi chơi biển.

Xem ngày tốt cắt tóc tháng 7/2020 Canh Tý

Lịch cắt tóc tuần 1 tháng 7 năm 2020

Ngày tốt cắt tóc tháng 7: Thứ năm 2/7/2020 Dương lịch – Tức ngày 12/5/2020 Bính Ngọ

+ Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59).

+ Giờ Hắc Đạo: Dần (3:00-4:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59).

– Lịch cắt tóc tháng 7/2020: Thứ bảy 4/7/2020 Dương lịch – Tức ngày 14/5/2020 Mậu Thân

+ Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59).

+ Giờ Hắc Đạo: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ; Hợi (21:00-22:59).

Lịch cắt tóc tuần 2 tháng 7 năm 2020

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7: Chủ nhật 5/7/2020 Dương lịch – Tức ngày 15/5/2020 Kỷ Dậu

+ Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59).

+ Giờ Hắc Đạo: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59).

Ngày tốt cắt tóc tháng 7: Thứ tư 8/7/2020 Dương lịch – Tức ngày 18/5/2020 Nhâm Tý

+ Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59).

+ Giờ Hắc Đạo: Dần (3:00-4:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59).

– Lịch cắt tóc tháng 7/2020: Thứ năm 9/7/2020 Dương lịch – Tức ngày 19/5/2020 Quý Sửu

+ Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59).

+ Giờ Hắc Đạo: Tý (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59).

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7: Thứ bảy 11/7/2020 Dương lịch – Tức ngày 21/5/2020 Ất Mão

+ Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59).

+ Giờ Hắc Đạo: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59).

Lịch cắt tóc tuần 3 tháng 7 năm 2020

Ngày tốt cắt tóc tháng 7: Thứ ba 14/7/2020  Dương lịch – Tức ngày 24/5/2020 Mậu Ngọ

+ Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59).

+ Giờ Hắc Đạo: Dần (3:00-4:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59).

– Lịch cắt tóc tháng 7/2020: Thứ năm 16/7/2020 Dương lịch – Tức ngày 26/5/2020 Canh Thân

+ Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59).

+ Giờ Hắc Đạo: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ; Hợi (21:00-22:59).

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7: Thứ sáu 17/7/2020 Dương lịch – Tức ngày 27/5/2020 Tân Dậu

+ Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59).

+ Giờ Hắc Đạo: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59).

Lịch cắt tóc tuần 4 tháng 7 năm 2020

Ngày tốt cắt tóc tháng 7: Thứ hai 20/7/2020 Dương lịch – Tức ngày 30/5/2020 Giáp Tý

+ Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59).

+ Giờ Hắc Đạo: Dần (3:00-4:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59).

– Lịch cắt tóc tháng 7/2020: Thứ tư 22/7/2020 Dương lịch – Tức ngày 2/6/2020 Bính Dần

+ Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59).

+ Giờ Hắc Đạo: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ; Hợi (21:00-22:59).

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7: Thứ năm 23/7/2020 Dương lịch – Tức ngày 3/6/2020 Đinh Mão

+ Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59).

+ Giờ Hắc Đạo: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59).

Ngày tốt cắt tóc tháng 7: Thứ bảy 25/7/2020 Dương lịch – Tức ngày 5/6/2020 Kỷ Tỵ

+ Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59).

+ Giờ Hắc Đạo: Tý (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59).

– Lịch cắt tóc tháng 7/2020: Thứ ba 28/7/2020 Dương lịch – Tức ngày 8/6/2020 Nhâm Thân

+ Giờ Hoàng Đạo: Tý (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59).

+ Giờ Hắc Đạo: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ; Hợi (21:00-22:59).

Ngày đẹp cắt tóc tháng 7: Thứ năm 30/7/2020 Dương lịch – Tức ngày 10/6/2020 Giáp Tuất

+ Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ; Hợi (21:00-22:59).

+ Giờ Hắc Đạo: Tý (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59)

Những điều kiêng kỵ khi cắt tóc trong tháng 7/2020

Tìm hiểu về lịch cắt tóc tháng 7/2020, ngoài những ngày đẹp đã kể trên bạn còn nên lưu ý những ngày xấu dưới đây để tránh. Đó là:

– Ngày mùng 1 âm lịch đầu tháng vì sẽ dễ dẫn đến hao tài tốn của, sức khỏe suy giảm, xui xẻo đau ốm cả tháng. Và cũng có thể nếu cắt tóc ngày này thì cả tháng sẽ ốm đau liên miên, cuộc sống có nhiều phiền phức

– Ngày mùng 15 âm lịch cắt tóc sẽ khiến bạn ốm yếu, khí sắc kém, sẽ có nhiều rắc rối, thị phi.

Những lưu ý khi xem lịch cắt tóc tháng 7/2020

Ở trẻ em thường có ngày cắt tóc máu là lần cắt tóc đầu tiên sau khi bé sinh ra. Ngày này được nhiều người coi trọng vì nó sẽ quyết định hình dáng, chất lượng tóc sau này của bé. Về tâm linh, cắt tóc máu cho bé vào ngày tốt sẽ khiến cuộc sống của bé dễ dàng hơn, ăn ngoan ngủ ngoan, phát triển tốt.

Trong tháng 7/2020 bạn nên chọn ngày tốt để cắt tóc cho bé như: ngày mùng 3 vui vẻ, mùng 4 phú quý, ngày mùng 5 năm uống, ngày mùng 7 tốt lành, ngày mùng 8 trường thọ, ngày mùng 9 tốt lành, ngày mùng 10 có lộc, ngày 11 cắt tóc giúp bé thông minh, ngày 13 may mắn cho bé. Đặc biệt, với em bé nên cắt tóc máu vào ngày rằm rất tốt hoặc vào các ngày 16, 19, 22, 23, 25, 26, 29 cũng là những ngày rất may mắn.

 

Loading...

Bình luận
0

Bình luận

Đăng bình luận