Mẫu Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng Mới Nhất Năm 2019

   

  Loading...

  Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giành thời gian tìm hiểu về mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng và những thủ tục liên quan khi tiến hành kết nạp Đảng nhé. Hy vọng những thông tin này sẽ có ích cho bạn.

  Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng

  Dưới đây là mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Các bạn cùng nhau tham khảo hoặc tải về để sử dụng khi cần thiết nhé!

  Loading...
  mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng

  Hướng Dẫn Cách Viết Mẫu Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng

  Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng yêu cầu phải có đầy đủ tiêu đề quốc ngữ, họ tên, ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân dân rõ ràng, cụ thể. Đặc biệt, lý do giới thiệu người vào Đảng cần thuyết phục, đảm bảo sự tín nhiệm của người giới thiệu. Cùng nhau tìm hiểu cụ thể ngay dưới đây nhé!

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG MẪU 3 – KNĐ

  Điền rõ ràng gửi Chi ủy, Đảng ủy nơi làm việc công tác của người được giới thiệu vào

  Kính gửi: Chi ủy:……………………………………………

  Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế quốc dân

  Cần ghi rõ thông tin chi tiết cá nhân của người giới thiệu những cán bộ ưu tú vào Đảng, gồm có tên, ngày tháng năm sinh, quê quán và nơi công tác hiện tại

  Tên tôi là: …………………………………….., sinh ngày…….. tháng……… năm ……………….

  Vào Đảng ngày….. tháng….. năm……, chính thức ngày……. tháng……. năm………………..

  Chức vụ hiện nay trong Đảng:……., chính quyền………….., đoàn thể………………………….

  Quê quán:………………………………………………………………………………………………….

  Đang sinh hoạt tại chi bộ………………………………………………………………………………..

  Ngày………tháng……….năm………..được chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

  – Về lý lịch:

  Những đặc điểm chính cần lưu ý: (khai đầy đủ lý lịch và chi tiết rõ ràng về gia đình nội ngoại, không có ai tham gia hoặc công tác với thực dân, phong kiến, đế quốc.

  Phần lý lịch này đã thẩm tra kỹ tại nơi cư trú, quê quán, nơi mà đồng chí được giới thiệu công tác)

  – Những ưu, khuyết điểm chính:

  (Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)………(có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, tư tưởng chính trị kiên định theo đường lối của Đảng. Có lối sống chan hòa, lành mạnh, luôn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhiệt tình tham gia những phong trào, hoạt động của công ty, đoàn kết và có ý thức xây dựng tập thể.)

  Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

  Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

  Hãy nêu rõ ngày tháng năm viết giấy giới thiệu này, ký và ghi rõ họ tên Đảng viên giới thiệu

  ………………, ngày….tháng……năm 20………

  Đảng viên giới thiệu
  (Ký và ghi rõ họ, tên)

  Thủ Tục Kết Nạp Đảng Viên Vào Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Đảng Cộng Sản Việt Nam tổ chức những thành viên ưu tú, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong khối vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đây là tổ chức mà bất kì ai cũng hướng tới. Dưới đây là một số thủ tục bắt buộc phải có sau khi được giới thiệu sau bao ngày cố gắng hoặc được chọn lựa trực tiếp.

  Bước 1: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

  Học lớp bồi dưỡng và có giấy chứng nhận do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Sau khi học, mỗi Đảng Viên viết bản thu hoạch báo cáo kiến thức thu nhận được.

  Bước 2: Viết đơn xin vào Đảng

  Cũng giống như các đơn khác, Đơn xin vào Đảng yêu cầu trình bày lí do cụ thể, chính đáng và nắm bắt được chức năng, nhiệm vụ mà Đảng đang hướng tới. Đối với người thân, điều tra về lịch sử chính trị, trong sạch, rõ ràng.

  Bước 3: Thẩm tra lý lịch người vào Đảng, người thân

  Những người vào Đảng phải có lý lịch rõ ràng, người thân phải có lịch sử chính trị rõ ràng, trong sạch. Hồ sơ lý lịch phải được các cấp cơ sở địa phương kí, đóng dấu xác nhận.

  Bước 4: Viết giấy giới thiệu người vào Đảng

  Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở xem xét ra “Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng”. Nghị quyết này được gửi kèm theo nghị quyết đề nghị của chi đoàn nơi đoàn viên đang sinh hoạt.

  Thủ tục giới thiệu người vào Đảng của ban chấp hành công đoàn cơ sở như thủ tục giới thiệu người vào Đảng của ban chấp hành đoàn thanh niên cơ sở.

  Bạn có thể tham khảo mẫu viết giấy giới thiệu người vào Đảng trên đây nhé!

  Bước 5: Xin ý kiến của đoàn thể chính trị, xã hội về người vào Đảng

  Đây là cơ sở xác thực nhất để một người vào Đảng. Từ tỉnh xuống huyện, xuống xa hoặc ngay cả 1 người dân cũng có quyền nhận xét đánh giá về người được giới thiệu vào Đảng.

  Bước 6: Đưa ra nghị quyết của chi bộ và xem xét kết nạp người vào Đảng

  Bước 7: Họp và đưa ra quyết định của cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên

  Sau khi nhận được nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của cấp uỷ cơ sở, ban tổ chức của cấp uỷ có thẩm quyền tiến hành thẩm định lại, trích lục tài liệu gửi các đồng chí uỷ viên ban thườmg vụ cấp uỷ nghiên cứu.

  Ban thường vụ cấp uỷ họp xét, nếu được trên một nửa số thành viên ban thường vụ đồng ý thì ra quyết định kết nạp đảng viên. Đối với đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền quyết định kết nạp đảng viên, thì phải được ít nhất hai phần ba cấp uỷ viên đương nhiệm đồng ý mới được ra quyết định kết nạp đảng viên.

  Bước 8: Làm lễ kết nạp đảng viên

  Sau khi đã thông qua những bước thẩm định trên, lễ kết nạp đảng viên sẽ được tổ chức trang trọng. Có sự tham gia của các Đảng Viên, tiến hành chào cờ, tuyên bố lý do và người vào Đảng đọc lời tuyên thệ, cố gắng phát triển bản thân để xứng đáng với sự kì vọng của tổ chức.

   

  Loading...