Mẫu Hợp Đồng Lao Động Chuẩn, Theo Quy Định Của Pháp Luật

Có thể bạn quan tâm:

Bạn đang tìm hiểu về luật Lao Động theo quy định của Bộ Lao Động, bạn đang cần mẫu hợp đồng lao động đúng chuẩn của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của hai bên. Bài viết dưới đây sẽ gỡ rối cho bạn, cùng theo dõi bài viết dưới đây để có một bản hợp đồng hoàn thiện, chi tiết nhất nhé! Hy vọng những thông tin này sẽ có ích cho bạn!

Hợp đồng lao động là gì?

Theo quy định Điều 15 Bộ luật lao động 2012 về hợp đồng lao động:

Loading...

“Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động”.

Nội dung hợp đồng lao động bao gồm những gì?

Nội dung của hợp đồng lao động đã được pháp luật quy định cụ thể tại Điều 23 Bộ luật lao động 2012 như sau:

Loading...

“1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm.

3. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hoả hoạn, thời tiết.

4. Nội dung của hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước do Chính phủ quy định.”

Mẫu hợp đồng lao động hay

Dưới đây là mẫu hợp đồng lao động hay, được nhiều người sử dụng, mời mọi người tham khảo nhé!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

******

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Ban hành theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH, Nghị định 05/2015/NĐ-CP và bộ luật lao động 2012)

Hôm nay, ngày..tháng…năm… tại…………………………

Chúng tôi, một bên là:

Ông/Bà……………………….                      Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Giám đốc                                Đại diện cho (1): CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ABC

Địa chỉ: ……………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………………………

Và một bên là:

Ông (2): ………………………………Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 22/11/1988 Tại: Nam Định

Nghề nghiệp: Nhân viên kỹ thuật

Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Cụm 2, Phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ tạm trú:

Số điện thoại: 01234567890

Số CMTND: 00123456789 Cấp ngày: 01/02/2016 Tại: Hà Nội

Số sổ lao động (nếu có): Cấp ngày: Tại:

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng theo những điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ CÔNG VIỆC

– Loại hợp đồng lao động (3): Xác định thời hạn (01) năm.

– Từ ngày 26 tháng 05 năm 2020 đến ngày 25 tháng 05 năm 2019

– Thử việc từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

– Địa điểm làm việc (4): KHÁCH SẠN ABC

– Chức danh chuyên môn: Kỹ thuật Chức vụ: Nhân viên

– Công việc phải làm (5): Theo bản mô tả công việc

ĐIỀU 2: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

– Thời gian làm việc (6): Sáu (06) ngày hoặc (48) tiếng một tuần theo ca 8 tiếng dưới sự sắp xếp của Trưởng bộ phận, nghỉ ăn giữa ca ba mươi (30) phút không tính vào thời gian làm việc. Theo Nội quy và Quy định của Công ty.

– Được cấp phát những vật dụng làm việc gồm: Được phát những thiết bị và dụng cụ cần thiết cho công việc.

ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Quyền lợi

– Phương tiện đi lại làm việc (7): Tự túc

– Mức lương chính hoặc tiền công (8): 5.000.000 đồng/ tháng (Năm triệu đồng/ tháng)

– Hỗ trợ + Hỗ trợ: …………..

+ Hỗ trợ tiền điện thoại: …

– Mức lương thử việc (9):

– Hình thức trả lương: Trả qua tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt.

– Phụ cấp gồm (10): + Một (01) bữa ăn trong ca làm việc.

+ Hỗ trợ tiền gửi xe: 150.000đ/ tháng.

– Được trả lương: Vào ngày 05 hàng tháng.

– Tiền thưởng: Tiền phí phục vụ theo chính sách của Công ty và tháng lương thứ 13 tương đương môt tháng thu nhập sẽ được trả cho nhân viên vào cuối năm làm việc với điều kiện không bắt buộc, có thể thay đổi tùy thuộc vào hoạt động và quy định của công ty.

– Chế độ nâng lương: Theo Nội quy và Quy định của Công ty

– Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Đồng phục, giầy và các vật dụng bảo hộ lao động.

– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết):

+ Nghỉ lễ, tết: 10 ngày

+ Nghỉ phép năm: 12 ngày

Cứ sau năm (05) năm làm việc tại công ty nhân viên được hưởng thêm một (01) ngày nghỉ phép năm. Nhưng tổng số ngày nghỉ phép không quá hai mươi (20) ngày.

– Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp (11)

+ Bảo hiểm xã hội: Công ty đóng 18% và nhân viên đóng 8% trên tiền lương cơ bản của nhân viên.

+ Bảo hiểm y tế: Công ty đóng 3% và nhân viên đóng 1,5% trên lương cơ bản của nhân viên, nhân viên được phát thẻ bảo hiểm y tế và được khám chữa bệnh theo quy định của nhà nước.

+ Bảo hiểm thất nghiệp: Công ty đóng 1% và nhân viên đóng 1%

– Chế độ đào tạo (12): Theo Nội quy và Quy định của Công ty

– Những thỏa thuận khác (13)

2. Nghĩa vụ:

– Trong công việc chịu sự điều hành trực tiếp của Ban giám đốc và Trưởng bộ phận quản lý trực tiếp. Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội dung kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động và nội quy của công ty….

– Bồi thường vi phạm vật chất (14):

Trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, theo điều 37 Bộ luật lao động, người lao động phải báo trước bằng văn bản 30 ngày đối với hợp đồng có thời gian xác định từ 12 tháng hoặc hơn và 45 ngày đối với loại hợp đồng không xác định thời hạn và ít nhất 03 ngày đối với hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc có thời hạn dưới 12 tháng.

Nếu không thực hiện đúng yêu cầu này, người lao động phải:

+ Hoàn trả toàn bộ số tiền Công ty đã mua bảo hiểm xã hội trước đó trong thời hạn hợp đồng.

+ Thanh toán các chi phí liên quan đến việc huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn của công ty và trả tiền may đồng phục.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Nghĩa vụ:

Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc….).

– Không thanh toán tiền lương, tiền công nếu người lao động không làm đủ một (01) tháng trong thời gian thử việc.

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Nếu một trong hai bên muốn chấm dứt Hợp đồng lao động này trước thời hạn phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 30 ngày. Nếu không thông báo trước thì bên nào muốn kết thúc sớm phải đền bù một (01) tháng tiền lương.

Sau khi nhận được thông báo nghỉ việc của người lao động bằng văn bản, người sử dụng lao động tùy tình hình thực tế có thể bố trí cho người lao động nghỉ việc trước thời hạn kể từ ngày nhận được thông báo nghỉ việc và tiền lương sẽ được trả theo ngày làm việc thực tế tại doanh nghiệp.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định lao động của pháp luật lao động.

– Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 05 năm 2020. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

– Hợp đồng này làm tại Hà Nội ngày 26 tháng 05 năm 2020.

Người lao động                                                                                                                         Người sử dụng lao động

(Ký tên, ghi rõ họ tên)                                                                                                                  (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu đơn hợp đồng cụ thể, chi tiết nhất hiện nay. Cùng nhau cập nhật để sử dụng những khi cần thiết nhé. Trước khi kí vào hợp đồng lao động, người lao động cần xem xét các điều khoản trong hợp đồng để đảm bảo quyền lợi của mình nhé! Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, thành công!

Loading...

Bình luận
0

Bình luận

Đăng bình luận

Ngày 27/12 năm 2019 | Xếp hạng | Tag: