Lịch cắt tóc tháng 6/2020: đưa lộc vào nhà cùng ngày tốt cắt tóc

 1. Lịch cắt tóc - nhuộm tóc - tỉa tóc tháng 6/2020 theo lịch âm
 2. Xem ngày tốt cắt tóc tháng 11 2019 theo phong thủy
 3. Chọn lịch cắt tóc tháng 6/2020 tốt và may mắn nhất cho bạn!
 4. Lịch cắt tóc tháng 10/2019: cắt tóc ngày ngày tốt, xấu ra sao?
 5. Lịch cắt tóc tháng 6/2020 :Một lần đổi tóc, xem em có trầm trồ

+ Lịch cắt tóc tháng 6/2020: đưa lộc vào nhà cùng ngày tốt cắt tóc

Ngày Đẹp cắt tóc trong tháng 6/2020

Ngày đẹp cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 2, Ngày 01 tháng 06 Năm 2020

Loading...
 • Âm lịch: Ngày 10/04/2020
 • Ngày Ất Hợi
 • Là ngày: Nguyệt Đức Hợp* - Địa Tài - Dịch Mã* - Kim Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 4, Ngày 03 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 12/04/2020
 • Ngày Đinh Sửu
 • Là ngày: Thiên Quý * - Thiên Hỷ - Thiên Thành * - Tam Hợp * - Ngọc Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 7, Ngày 06 tháng 06 Năm 2020

Loading...
 • Âm lịch: Ngày 15/04/2020
 • Ngày Canh Thìn
 • Là ngày: Nguyệt Đức* - Thiên Quan * - Phúc Sinh - Cát Khánh * - Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 2, Ngày 08 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 17/04/2020
 • Ngày Nhâm Ngọ
 • Là ngày: Thiên Xá * - Thánh Tâm - U Vi Tinh - Thanh Long *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 3, Ngày 09 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 18/04/2020
 • Ngày Quí Mùi
 • Là ngày: Thiên Phúc - Nguyệt Tài - Lộc Khố - Ích Hậu - Minh Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 6, Ngày 12 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 21/04/2020
 • Ngày Bính Tuất
 • Là ngày: Thiên đức hợp* - Thiên Quý * - Thiên Tài - Tuế Hợp - Giải Thần
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 7, Ngày 13 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 22/04/2020
 • Ngày Đinh Hợi
 • Là ngày: Thiên Quý * - Địa Tài - Dịch Mã* - Kim Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 2, Ngày 15 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 24/04/2020
 • Ngày Kỷ Sửu
 • Là ngày: Nguyệt Ân * - Thiên Hỷ - Thiên Thành * - Tam Hợp * - Ngọc Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 5, Ngày 18 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 27/04/2020
 • Ngày Nhâm Thìn
 • Là ngày: Thiên Quan * - Phúc Sinh - Cát Khánh * - Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 7, Ngày 20 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 29/04/2020
 • Ngày Giáp Ngọ
 • Là ngày: Thiên Xá * - Nguyệt Không - Thánh Tâm - U Vi Tinh - Thanh Long *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 2, Ngày 22 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 02/05/2020
 • Ngày Bính Thân
 • Là ngày: Nguyệt Đức* - Thiên Quý * - Thiên Phú - Lộc Khố - Dịch Mã* - Thanh Long *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 3, Ngày 23 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 03/05/2020
 • Ngày Đinh Dậu
 • Là ngày: Thiên Quý * - Nguyệt Tài - Kính Tâm - Tuế Hợp - Hoạt Diệu - Dân Nhật Thời Đức - Hoàng Ân * - Minh Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 6, Ngày 26 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 06/05/2020
 • Ngày Canh Tý
 • Là ngày: Thiên Tài - Giải Thần
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 7, Ngày 27 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 07/05/2020
 • Ngày Tân Sửu
 • Là ngày: Nguyệt Đức Hợp* - Thiên Phúc - Địa Tài - Thánh Tâm - Cát Khánh * - Âm Đức - Kim Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 2, Ngày 29 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 09/05/2020
 • Ngày Quí Mão
 • Là ngày: Thiên Thành * - U Vi Tinh - Tục Thế - Mẫu Thương * - Ngọc Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày xấu cắt tóc trong tháng 6/2020

Ngày Xấu cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 3, Ngày 02 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 11/04/2020
 • Ngày Bính Tý
 • Là ngày: Thiên đức hợp* - Thiên Quý * - Thiên Mã - Hoạt Diệu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 5, Ngày 04 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 13/04/2020
 • Ngày Mậu Dần
 • Là ngày: Minh Tinh - Kính Tâm - Mẫu Thương *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 6, Ngày 05 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 14/04/2020
 • Ngày Kỷ Mão
 • Là ngày: Nguyệt Ân * - Sinh khí - Âm Đức - Phổ Hộ - Mẫu Thương *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 6/2020: Chủ nhật, Ngày 07 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 16/04/2020
 • Ngày Tân Tỵ
 • Là ngày: Thiên đức* - Thiên Phúc - Phúc Hậu - Đại Hồng Sa - Hoàng Ân *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 4, Ngày 10 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 19/04/2020
 • Ngày Giáp Thân
 • Là ngày: Thiên Xá * - Nguyệt Không - Ngũ Phú * - Tục Thế - Lục Hợp *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 5, Ngày 11 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 20/04/2020
 • Ngày Ất Dậu
 • Là ngày: Nguyệt Đức Hợp* - Mãn Đức Tinh - Nguyệt Giải - Yếu Yên * - Tam Hợp * - Dân Nhật Thời Đức
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 6/2020: Chủ nhật, Ngày 14 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 23/04/2020
 • Ngày Mậu Tý
 • Là ngày: Thiên Mã - Hoạt Diệu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 3, Ngày 16 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 25/04/2020
 • Ngày Canh Dần
 • Là ngày: Nguyệt Đức* - Minh Tinh - Kính Tâm - Mẫu Thương *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 4, Ngày 17 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 26/04/2020
 • Ngày Tân Mão
 • Là ngày: Thiên đức* - Thiên Phúc - Sinh khí - Âm Đức - Phổ Hộ - Mẫu Thương *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 6, Ngày 19 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 28/04/2020
 • Ngày Quí Tỵ
 • Là ngày: Thiên Phúc - Phúc Hậu - Đại Hồng Sa - Hoàng Ân *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 6/2020: Chủ nhật, Ngày 21 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 01/05/2020
 • Ngày Ất Mùi
 • Là ngày: Lục Hợp *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 4, Ngày 24 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 04/05/2020
 • Ngày Mậu Tuất
 • Là ngày: Nguyệt Ân * - Nguyệt Giải - Phổ Hộ - Tam Hợp *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 5, Ngày 25 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 05/05/2020
 • Ngày Kỷ Hợi
 • Là ngày: Thiên đức* - Ngũ Phú * - Phúc Sinh
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 6/2020: Chủ nhật, Ngày 28 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 08/05/2020
 • Ngày Nhâm Dần
 • Là ngày: Thiên Phúc - Nguyệt Không - Thiên đức hợp* - Thiên Hỷ - Thiên Mã - Ích Hậu - Tam Hợp * - Mẫu Thương *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 6/2020: Thứ 3, Ngày 30 tháng 06 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 10/05/2020
 • Ngày Giáp Thìn
 • Là ngày: Sinh khí - Minh Tinh - Yếu Yên * - Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
Kết quả hình ảnh cho cắt tóc
Loading...