Lịch cắt tóc tháng 4/2020: đưa lộc vào nhà cùng ngày tốt cắt tóc

 1. Lịch cắt tóc - nhuộm tóc - tỉa tóc tháng 4/2020 theo lịch âm
 2. Xem ngày tốt cắt tóc tháng 11 2019 theo phong thủy
 3. Chọn lịch cắt tóc tháng 4/2020 tốt và may mắn nhất cho bạn!
 4. Lịch cắt tóc tháng 10/2019: cắt tóc ngày ngày tốt, xấu ra sao?
 5. Lịch cắt tóc tháng 4/2020 :Một lần đổi tóc, xem em có trầm trồ

+ Lịch cắt tóc tháng 4/2020: đưa lộc vào nhà cùng ngày tốt cắt tóc

Nên xem

Lịch cắt tóc tháng 4/2020 :Một lần đổi tóc, xem em có trầm trồ
5.0 07 + Lịch cắt tóc tháng : đưa lộc vào nhà cùng ngày tốt cắt tóc

Ngày Đẹp cắt tóc trong tháng 4/2020

Nên xem

Chọn lịch cắt tóc tháng 4/2020 tốt và may mắn nhất cho bạn!
5.0 07 + Lịch cắt tóc tháng : đưa lộc vào nhà cùng ngày tốt cắt tóc

Ngày đẹp cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 5, Ngày 02 tháng 04 Năm 2020

Loading...
 • Âm lịch: Ngày 10/03/2020
 • Ngày Ất Hợi
 • Là ngày: Thiên Quý * - Thiên Thành * - Cát Khánh * - Tuế Hợp - Mẫu Thương * - Ngọc Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 4/2020: Chủ nhật, Ngày 05 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 13/03/2020
 • Ngày Mậu Dần
 • Là ngày: Thiên Xá * - Sinh khí - Thiên Quan * - Tục Thế - Dịch Mã* - Phúc Hậu - Hoàng Ân *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 3, Ngày 07 tháng 04 Năm 2020

Loading...
 • Âm lịch: Ngày 15/03/2020
 • Ngày Canh Thìn
 • Là ngày: Nguyệt Ân * - Mãn Đức Tinh - Thanh Long *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 4, Ngày 08 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 16/03/2020
 • Ngày Tân Tỵ
 • Là ngày: Nguyệt Tài - Ngũ Phú * - Âm Đức - Minh Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 7, Ngày 11 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 19/03/2020
 • Ngày Giáp Thân
 • Là ngày: Thiên Quý * - Thiên Tài - Kính Tâm - Tam Hợp *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 4/2020: Chủ nhật, Ngày 12 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 20/03/2020
 • Ngày Ất Dậu
 • Là ngày: Thiên Quý * - Địa Tài - Nguyệt Giải - Phổ Hộ - Lục Hợp * - Kim Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 3, Ngày 14 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 22/03/2020
 • Ngày Đinh Hợi
 • Là ngày: Thiên đức hợp* - Nguyệt Đức Hợp* - Thiên Thành * - Cát Khánh * - Tuế Hợp - Mẫu Thương * - Ngọc Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 6, Ngày 17 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 25/03/2020
 • Ngày Canh Dần
 • Là ngày: Nguyệt Ân * - Thiên Xá * - Sinh khí - Thiên Quan * - Tục Thế - Dịch Mã* - Phúc Hậu - Hoàng Ân *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 4/2020: Chủ nhật, Ngày 19 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 27/03/2020
 • Ngày Nhâm Thìn
 • Là ngày: Thiên đức* - Nguyệt Đức* - Mãn Đức Tinh - Thanh Long *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 2, Ngày 20 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 28/03/2020
 • Ngày Quí Tỵ
 • Là ngày: Nguyệt Tài - Ngũ Phú * - Âm Đức - Minh Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 7, Ngày 25 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 03/04/2020
 • Ngày Mậu Tuất
 • Là ngày: Thiên Tài - Tuế Hợp - Giải Thần
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 4/2020: Chủ nhật, Ngày 26 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 04/04/2020
 • Ngày Kỷ Hợi
 • Là ngày: Nguyệt Ân * - Địa Tài - Dịch Mã* - Kim Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

Ngày đẹp cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 3, Ngày 28 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 06/04/2020
 • Ngày Tân Sửu
 • Là ngày: Thiên đức* - Thiên Phúc - Thiên Hỷ - Thiên Thành * - Tam Hợp * - Ngọc Đường *
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày xấu cắt tóc trong tháng 4/2020

Nên xem

Lịch cắt tóc - nhuộm tóc - tỉa tóc tháng 4/2020 theo lịch âm
5.0 07 + Lịch cắt tóc tháng : đưa lộc vào nhà cùng ngày tốt cắt tóc

Ngày Xấu cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 4, Ngày 01 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 09/03/2020
 • Ngày Giáp Tuất
 • Là ngày: Thiên Quý * - Thiên Mã - Phúc Sinh - Giải Thần
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 6, Ngày 03 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 11/03/2020
 • Ngày Bính Tý
 • Là ngày: Nguyệt Không - Thiên Hỷ - Minh Tinh - Thánh Tâm - Tam Hợp * - Mẫu Thương *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 7, Ngày 04 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 12/03/2020
 • Ngày Đinh Sửu
 • Là ngày: Thiên đức hợp* - Nguyệt Đức Hợp* - U Vi Tinh - Ích Hậu - Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 2, Ngày 06 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 14/03/2020
 • Ngày Kỷ Mão
 • Là ngày: Yếu Yên *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 5, Ngày 09 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 17/03/2020
 • Ngày Nhâm Ngọ
 • Là ngày: Thiên đức* - Nguyệt Đức* - Thiên Phú - Lộc Khố - Dân Nhật Thời Đức
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 6, Ngày 10 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 18/03/2020
 • Ngày Quí Mùi
 • Là ngày: Hoạt Diệu
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 2, Ngày 13 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 21/03/2020
 • Ngày Bính Tuất
 • Là ngày: Nguyệt Không - Thiên Mã - Phúc Sinh - Giải Thần
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 4, Ngày 15 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 23/03/2020
 • Ngày Mậu Tý
 • Là ngày: Thiên Xá * - Thiên Hỷ - Minh Tinh - Thánh Tâm - Tam Hợp * - Mẫu Thương *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 5, Ngày 16 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 24/03/2020
 • Ngày Kỷ Sửu
 • Là ngày: U Vi Tinh - Ích Hậu - Đại Hồng Sa
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 7, Ngày 18 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 26/03/2020
 • Ngày Tân Mão
 • Là ngày: Yếu Yên *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 3, Ngày 21 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 29/03/2020
 • Ngày Giáp Ngọ
 • Là ngày: Thiên Quý * - Thiên Phú - Lộc Khố - Dân Nhật Thời Đức
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 4, Ngày 22 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 30/03/2020
 • Ngày Ất Mùi
 • Là ngày: Thiên Quý * - Hoạt Diệu
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
 • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 5, Ngày 23 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 01/04/2020
 • Ngày Bính Thân
 • Là ngày: Thiên đức hợp* - Thiên Quý * - Ngũ Phú * - Tục Thế - Lục Hợp *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 6, Ngày 24 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 02/04/2020
 • Ngày Đinh Dậu
 • Là ngày: Thiên Quý * - Mãn Đức Tinh - Nguyệt Giải - Yếu Yên * - Tam Hợp * - Dân Nhật Thời Đức
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 2, Ngày 27 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 05/04/2020
 • Ngày Canh Tý
 • Là ngày: Nguyệt Đức* - Thiên Mã - Hoạt Diệu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 4, Ngày 29 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 07/04/2020
 • Ngày Nhâm Dần
 • Là ngày: Minh Tinh - Kính Tâm - Mẫu Thương *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
 • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

Ngày Xấu cắt tóc tháng 4/2020: Thứ 5, Ngày 30 tháng 04 Năm 2020

 • Âm lịch: Ngày 08/04/2020
 • Ngày Quí Mão
 • Là ngày: Thiên Phúc - Sinh khí - Âm Đức - Phổ Hộ - Mẫu Thương *
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
 • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
Kết quả hình ảnh cho cắt tóc
Loading...