Ngày Tốt Làm Nhà – Tháng 9 Năm 2018 Có Ngày Nào Tốt Để Động Thổ

| Xếp hạng | Tag:

  Bạn đang có ý định chọn một ngày trong tháng 9 làm ngày động thổ nhưng chưa biết cách xem ngày động thổ tháng 9 năm 2020 như thế nào để chọn được ngày tốt và tránh gặp phải những ngày xấu. Mục đích của việc động thổ là thể hiện lòng thành đối với thần linh ngự trên mảnh đất cầu cho mọi sự tốt lành và thông báo cho mọi người được biết về việc bắt đầu xây dựng công trình. Nếu muốn mọi chuyện đều may mắn tốt lành thì khi tiến hành động thổ nhất thiết phải tuân thủ một số nghi thức quy định về mặt phong thuỷ, chọn ngày tốt (Hoàng đạo, Sinh khí, Lộc mã, Giải thần. …) tránh ngày xấu (ngày Hắc đạo, Sát chủ, Thổ cấm, Trùng tang, Hùng phục…..) và phải chọn giờ Hoàng Đạo để làm lễ động thổ để xin được làm nhà trên mảnh đất đó.

  Loading...
  xem ngày động thổ tháng 9 năm 2020

  Yếu tố để chọn ngày tốt động thổ làm nhà trong tháng 9

  + Là ngày Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Giáp Tuất, Ất Hợi, Ất Dậu, Kỷ Dậu, Nhâm Tý, Ất Mão, Kỷ Mùi, Canh Thân

  + Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Minh Đường Hoàng Đạo, Kim Quỹ Hoàng Đạo, Kim Đường Hoàng Đạo, Ngọc Đường Hoàng Đạo hoặc Tư Mệnh Hoàng Đạo

  Loading...

  + Là ngày có các sao chiếu ngày: Đại Hồng Sa, Thiên Thành, Nguyệt Giải, Giải Thần hoặc Thiên Hỷ

  Các ngày tốt nhất tháng 9 để động thổ làm nhà

  Thứ năm, ngày 6/9/2018 nhằm ngày 27/7/2018 Âm lịch

  – Ngày Tân Sửu, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

  – Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

  – Giờ tốt trong ngày :Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

  Chủ nhật, ngày 9/9/2018 nhằm ngày 30/7/2018 Âm lịch

  – Ngày Giáp Thìn, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

  – Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

  – Giờ tốt trong ngày : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

  Thứ tư, ngày 12/9/2018 nhằm ngày 3/8/2018 Âm lịch

  – Ngày Đinh Mùi, tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất

  – Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

  – Giờ tốt trong ngày : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

  Thứ tư, ngày 19/9/2018 nhằm ngày 10/8/2018 Âm lịch

  – Ngày Giáp Dần, tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất

  – Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

  – Giờ tốt trong ngày : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

  Thứ hai, ngày 24/9/2018 nhằm ngày 15/8/2018 Âm lịch

  – Ngày Kỷ Mùi, tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất

  – Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

  – Giờ tốt trong ngày : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

  xem ngày động thổ tháng 9 năm 2020

  Các ngày xấu trong tháng 9 không hợp để động thổ

  Thứ bảy, ngày 1/9/2018 nhằm ngày 22/7/2018 Âm lịch

  – Ngày Bính Thân, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

  –  Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

  – Giờ tốt trong ngày :Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

  Chủ nhật, ngày 2/9/2018 nhằm ngày 23/7/2018 Âm lịch

  – Ngày Đinh Dậu, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

  – Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

  – Giờ tốt trong ngày :Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

  Thứ hai, ngày 3/9/2018 nhằm ngày 24/7/2018 Âm lịch

  – Ngày Mậu Tuất, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

  – Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

  – Giờ tốt trong ngày :Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

  Thứ ba, ngày 4/9/2018 nhằm ngày 25/7/2018 Âm lịch

  – Ngày Kỷ Hợi, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

  – Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

  – Giờ tốt trong ngày : Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

  Thứ tư, ngày 5/9/2018 nhằm ngày 26/7/2018 Âm lịch

  – Ngày Canh Tý, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

  – Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

  – Giờ tốt trong ngày :Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

  xem ngày động thổ tháng 9 năm 2020

  Thứ ba, ngày 11/9/2018 nhằm ngày 2/8/2018 Âm lịch

  – Ngày Bính Ngọ, tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất

  – Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

  – Giờ tốt trong ngày : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

  Thứ sáu, ngày 14/9/2018 nhằm ngày 5/8/2018 Âm lịch

  – Ngày Kỷ Dậu, tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất

  – Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

  – Giờ tốt trong ngày :Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

  Thứ bảy, ngày 15/9/2018 nhằm ngày 6/8/2018 Âm lịch

  – Ngày Canh Tuất, tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất

  – Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

  – Giờ tốt trong ngày : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

  Chủ nhật, ngày 16/9/2018 nhằm ngày 7/8/2018 Âm lịch

  – Ngày Tân Hợi, tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất

  – Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

  – Giờ tốt trong ngày : Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

  Thứ hai, ngày 17/9/2018 nhằm ngày 8/8/2018 Âm lịch

  – Ngày Nhâm Tý, tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất

  – Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

  – Giờ tốt trong ngày :Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

  Thứ ba, ngày 18/9/2018 nhằm ngày 9/8/2018 Âm lịch

  – Ngày Quý Sửu, tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất

  – Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

  – Giờ tốt trong ngày : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

  xem ngày động thổ tháng 9 năm 2020

  Chủ nhật, ngày 23/9/2018 nhằm ngày 14/8/2018 Âm lịch

  – Ngày Mậu Ngọ, tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất

  – Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

  – Giờ tốt trong ngày : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

  Thứ năm, ngày 27/9/2018 nhằm ngày 18/8/2018 Âm lịch

  – Ngày Nhâm Tuất, tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất

  – Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

  – Giờ tốt trong ngày :Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

  Chủ nhật, ngày 30/9/2018 nhằm ngày 21/8/2018 Âm lịch

  – Ngày Ất Sửu, tháng Tân Dậu, năm Mậu Tuất

  – Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

  – Giờ tốt trong ngày : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

  Trên đây là toạn bộ những thông tin liên quan đến cách xem ngày động thổ tháng 9 năm 2020 mà chúng tôi muốn chia sẻ để bạn có thể tham khảo. Hi vọng với những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp trong bài viết này thì bạn đã biết được tháng 9 này có những ngày nào tốt để tiến hành động thổ xây nhà và những ngày xấu cần tránh. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi, đừng quên đồng hành cùng chúng tôi để biết được những thông tin chi tiết về ngày tốt mua xe tháng 9 năm 2020 này nhé!

  Loading...