Category: Người nổi tiếng

Thông tin tiểu sử, hoạt động mới nhất của các người nổi tiếng như : ca sỹ, diễn viên, MC, các nhà hoạt động nghệ thuật tại việt Nam. Tóm tắt tiểu sử các danh hài: Việt Hương, hoài linh, Trường giang, Trấn thành, tiểu sử các diễn viên: Ngô thanh vân…