Tham Khảo Mẫu Giấy Ủy Quyền Nhận Bằng Tốt Nghiệp Đầy Đủ Nhất

| Xếp hạng | Tag:

  Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp là biểu mẫu được dùng trong trường hợp sinh viên đã tốt nghiệp nhưng vì lí do cá nhân không thể tự mình đến nhận bằng được. Cho nên sinh viên đó phải ủy quyền lại cho ba mẹ hoặc người thân thay mình đến nhận bằng. Để làm được điều đó người thân của sinh viên cần phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan địa phương gửi lên nhà trường để xem xét trả bằng tốt nghiệp. Mời các bạn tham khảo biểu mẫu dưới đây.

  I. Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

  Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là một văn bản pháp lý cực kỳ quan trọng, trong đó người nhận ủy quyền có nghĩa vụ đến đúng địa điểm và thời gian như được thông báo để nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thay cho người ủy quyền. Để tránh trường hợp sau này xảy ra các tranh chấp thì bạn nên gửi giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp cho những người đáng tin cậy như người thân trong gia đình, bạn thân. Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp, bạn có thể tham khảo:

  Loading...

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Loading...

  ——–o0o——–

  GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

  Kính gửi: – PHÒNG ĐÀO TẠO – TrưỜNG ……………….

  Em tên là:……………………………………. Sinh ngày:…………………….. Tại:………………………………………….

  Sinh viên lớp:………………………………. Khoa:…………………………… MSSV:…………………………………….

  Tốt nghiệp ngành:………………………… Bậc/hệ:…………………………. Năm tốt nghiệp:………………………..

  CMND số:………………………………….. do CA tỉnh:…………………… Cấp ngày:…………………………………

  Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi Thẻ sinh viên và giấy ủy quyền cho:

  Ông (bà):……………………………… Sinh ngày:…………………………………… Tại:…………………………………..

  CMND số:…………………………… do CA tỉnh:…………………………………. Cấp ngày:………………………….

  đến làm thủ tục nhận thay em.

  Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.

  …………….., ngày……….tháng………năm 20…..

  Người được ủy quyền                                                                                                                            Người ủy quyền

  (ký, viết đủ họ tên)                                                                                                                                   (ký, viết đủ họ tên)

  Xác nhận của cơ quan                                                                                                                  Xét duyệt của Phòng Đào tạo

  (ký, viết đủ họ tên)                                                                                                                                    (ký, viết đủ họ tên)

  II. Giấy ủy quyền nhận chứng chỉ Tiếng Anh

  Ngoài bằng tốt nghiệp, bạn cũng có thể tham khảo thêm mẫu giấy ủy quyền nhận chứng chỉ Tiếng Anh. Cũng giống như giấy ủy quyền khác, giấy ủy quyền nhận chứng chỉ tiếng anh cũng có nội dung như tiêu đề quốc ngữ ( Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam/ Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc), họ và tên, tuổi, địa chỉ, chứng minh thư và quan trọng nhất lí do ủy quyền và kí tên hai bên để đảm bảo quyền lợi. Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền nhận chứng chỉ Tiếng Anh, bạn có thể tham khảo:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ——————————

   GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CHỨNG CHỈ THAY CHO THÍ SINH

   Kính gửi: Hội đồng kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ.

  Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………….

  Số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu:………………………………………………………………………………………………………

  Số báo danh:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Ngày thi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Địa điểm thi:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Kết quả xếp loại:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Tôi ủy quyền cho người có thông tin sau đây đại diện cho tôi nhận chứng chỉ thi

  Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu:………………………………………………………………………………………………………

  Mối quan hệ với thí sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………..

  *Lưu ý: Mang theo giấy chứng minh nhân dân của người ủy quyền và người được ủy quyền.

              …………………., ngày       tháng       năm 20…

     Người được ủy quyền                                                                                                                                   Người ủy quyền

  (Ký tên và ghi rõ họ tên)                                                                                                                               (Ký tên và ghi rõ họ tên)

  Bằng tốt nghiệp rất quan trọng, là kết quả bao năm đèn sách của một người. Vì lý do đột xuất, bạn không thể đi nhận bằng tốt nghiệp và trong trường hợp này bạn sử dụng mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp. Tham khảo mẫu giấy trên đây để hoàn thiện hồ sơ của mình. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin hay về các lĩnh vực của cuộc sống, mời các bạn cùng theo dõi để trau dồi thêm kĩ năng của mình. (Báo gia đình) chúc bạn luôn mạnh khỏe, thành công!

  Loading...