Download mẫu hợp đồng mua bán cho thuê xe mới nhất tháng 10 2019

  Nếu bạn đang có nhu cầu muốn thuê xe, hoặc trao đổi mua bán xe thì hãy cùng nhau lưu lại mẫu trên nhé. Hy vọng những thông tin này sẽ có ích cho bạn.

  Hợp đồng thuê xe

  Sự thỏa thuận các điều khoản giữa người cho thuê xe và thuê xe sẽ được lập thành văn bản và được gọi đó là hợp đồng thuê xe. Hợp đồng thuê xe sẽ được lập thành hai bản và hai bên giữ. Nếu có những tranh chấp trong quá trình giao dịch thì phải chịu sự can thiệp của pháp luật. Để hạn chế những sự cố này, bạn cần cân nhắc các điều khoản trong hợp đồng, những thông tin trong hợp đồng thuê xe cần chính xác. Dưới đây là mẫu hợp đồng nhận được nhiều lượt dowload hiện nay. Cùng nhau theo dõi để phục vụ thêm nhu cầu của mình nhé!

  Loading...

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  HỢP ĐỒNG THUÊ XE
  Số: …./2018/

  – Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 24 tháng 11 năm 2015;

  – Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây.

  Hôm nay, ngày … tháng…….. năm 2018, chúng tôi gồm :

  BÊN A: (Bên cho thuê): ………………………………………………………………………………………………………………………………….

  – Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  – Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  – Đại diện:………………….. – Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………..

  – Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  BÊN B: (Bên thuê): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  CMTND số: …………….Ngày cấp: …………….. Nơi cấp:………………………………………………………………………………………..

  Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe với các điều khoản như sau:

  ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

  Bên A đồng ý cho bên B thuê 01 (một) xe ô tô.

  + Hãng xe Toyota Vios;

  + Sản xuất năm (đời xe 2014);

  + Biển số kiểm soát 30A 34341

  Xe trong tình trạng sử dụng tốt (Đã đăng kiểm) trong thời điểm bàn giao cho bên thuê.

  ĐIỀU 2 : GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

  – Giá thuê xe là: 6.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn một tháng).

  + Giá trị hợp đồng trên được tính dựa trên số km sử dụng: Trong vòng một tháng bên B không được sử dụng vượt quá 6000 km. Số km chạy vượt hàng tháng sẽ được tính phí cụ thể như sau: 1.000.000 đồng/tháng đối với 1000 km tăng thêm. Bên B không được sử dụng vượt quá 9000 km/tháng trong mọi trường hợp. Số km chạy vượt sẽ được thống kê từng tháng hoặc bình quân của quý (03 tháng liên tiếp). Giá trên chưa bao gồm 10 % thuế VAT nếu phát sinh.

  – Bên B sẽ thanh toán cho Bên A 03 tháng một lần, bằng hình thức bằng tiền mặt trong vòng 15 ngày đầu tiên của chu kỳ thanh toán.

  ĐIỀU 3 : TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

  3.1. Trách nhiệm của bên A:

  – Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực và Bên A đã thanh toán tiền thuê xe 03 tháng đầu tiên. Giấy tờ liên quan đến xe gồm: Giấy đăng ký xe (bản gốc) , giấy kiểm định (bản gốc), giấy bảo hiểm xe (bản gốc).

  – Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.

  – Bên A và bên B thống nhất mua chung bảo hiểm xe, bảo hiểm thân vỏ, chi phí thay dầu định kỳ và đăng kiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng. Chi phí mua cho các lần kế tiếp được chia đôi cho cả hai bên, mỗi bên chịu một nửa chi phí trên.

  – Bên A có trách nhiệm hỗ trợ bên B trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đăng ký xe đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng hình thức Uber car, Grab car.

  3.2. Trách nhiệm, quyền hạn của bên B

  – Chịu mọi trách nhiệm khi xảy ra các tai nạn giao thông, bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn giao thông trong thời hạn sử dụng xe của Bên A trong quá trình kinh doanh hoạt động vận tải dưới mọi hình thức;

  – Thanh toán tiền thuê xe cho Bên A đúng hạn.

  – Chịu toàn bộ chi phí xăng dầu khi sử dụng xe, chi phí bến bãi, rửa xe.

  – Khi xảy ra các rủi ro trong quá trình kinh doanh Bên B chủ động xử lý, giải quyết và thông báo cho Bên A phối hợp cùng xử lý các phát sinh (nếu có).

  – Các khoản thuế, phí, lệ phí mà Bên B tham gia kinh doanh trực tiếp tại Hợp tác xã vận tải………..theo hợp đồng số……. do bên B có trách nhiệm thanh toán theo đúng quy dịnh của nhà nước hiện hành.

  ĐIỀU 4 : HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

  – Thời hạn hợp đồng là 03 năm. Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ….. tháng 01 năm 2018 đến hết ngày …..tháng 01 năm 2021.

  – Nếu một trong hai Bên, bên nào muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên kia trươc ít nhất 06 tháng.

  ĐIỀU 5 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.

  Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp luật.

  Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào.

  Hợp đồng được lập thành 02 (Hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản. Bên B giữ 01 bản.

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

  (kí, ghi rõ họ tên)                                                                                                               (kí, ghi rõ họ tên)

  Hợp đồng mua bán xe

  Mẫu hợp đồng mua bán xe máy là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng cũng như sự đồng ý trao đổi việc mua bán xe máy giữa người mua và người bán. Trong mẫu hợp đồng, những thông tin cơ bản về người bán, người mua, về tài sản trao đổi cần chính xác, cụ thể. Để chắc chắn, bạn có thể nhờ thêm người thứ 3 chứng kiến cuộc trao đổi. Đây là văn bản pháp lý, chính vì vậy nếu có mâu thuẫn, sự cố sẽ được giải quyết trước Tòa Án. Cùng tham khảo mẫu hợp đồng mua bán xe dưới đây để hiểu thêm về điều này nhé!

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————–

  HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE MÁY

  Biển kiểm soát: ……………………..

  Hôm nay, ngày …… tháng …….. năm ……., tại …………………, chúng tôi gồm có:

   

  BÊN BÁN:

  Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  sinh năm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  CMND số: ………………do Công an …………… cấp ngày …………………………………………………………………………………………………..

  Vợ (Chồng) là ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  sinh năm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  CMND số: ……………………………… do Công an ………….. cấp ngày ………………………………………………………………………………….

  cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………………………………………

  BÊN MUA:

  Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  sinh năm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  CMND số: ………………do Công an …………… cấp ngày ………………………………………………………………………………………………….

  Vợ (Chồng) là ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  sinh năm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  CMND số: ……………………………… do Công an ………….. cấp ngày …………………………………………………………………………………

  cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………………………..

  Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán xe máy/xe môtô, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

  ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM XE MUA BÁN

  Bên bán là chủ sở hữu của chiếc xe máy/xe môtô nhãn hiệu: ………………………………

  Loại xe: …………………….., màu sơn: …………….., số máy: ……………….., số khung: ……………………, biển số đăng ký: …………………………. theo “Đăng ký xe” số …………………… do Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an …………………………. cấp ngày ………….. (đăng ký lần đầu ngày ………………).

  ĐIỀU 2: SỰ THỎA THUẬN MUA BÁN

  2.1. Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua chiếc xe nói trên như hiện trạng với giá là: ………………. đồng (…………………….đồng) và không thay đổi vì bất kỳ lý do gì.

  2.2. Bên bán đã nhận đủ tiền do Bên mua trả và đã giao xe đúng như hiện trạng cho Bên mua cùng toàn bộ giấy tờ có liên quan đến chiếc xe này. Việc giao nhận không có gì vướng mắc. Việc giao tiền, giao xe được hai bên thực hiện bằng việc ký vào biên bàn bàn giao hoặc thực hiện đồng thời bằng việc ký vào hợp đồng này.

  2.3. Hai bên thoả thuận: Bên mua nộp toàn bộ các loại lệ phí, thuế liên quan đến việc mua bán ô tô.

  ĐIỀU 3: CAM ĐOAN

  3.1. Bên bán cam đoan:

  Khi đem bán theo bản hợp đồng này, chiếc xe nói trên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên bán; chưa đem cầm cố, thế chấp hoặc dùng để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào.

  3.2. Bên mua cam đoan:

  Bên mua đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và hiện trạng chiếc xe nói trên của Bên bán, bằng lòng mua và không có điều gì thắc mắc.

  ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu và chấp thuận toàn bộ nội dung của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

  BÊN BÁN (BÊN A)                                                                                                                  BÊN MUA (BÊN B)

  (kí, ghi rõ họ tên)                                                                                                                       (kí, ghi rõ họ tên)

  Trên đây là mẫu hợp đồng thuê xe, mua bán xe mới nhất năm 2018. Các điều khoản trong hợp đồng cần được soạn thảo chặt chẽ, cụ thể để tránh những mâu thuẫn trong quá trình trao đổi. (Báo gia đình) luôn cập nhật những thông tin hay trên các lĩnh vực của cuộc sống đặc biệt là giấy tờ, thủ tục hành chính, mời các bạn tham khảo để trau dồi thêm kĩ năng của mình nhé. Chúng tôi xin chúc các bạn luôn mạnh khỏe, thành công!

  Loading...