Bảng giá thiết bị vệ sinh bình dương : inax, Toto, Caesar, Kohler,Korest, American Standard

Có thể bạn quan tâm:

  + Bảng giá thiết bị vệ sinh bình dương : inax, Toto, Caesar, Kohler,Korest, American Standard

  Chậu rửa Lavabo INAX treo tường GL-283V giá tháng 9/2020: 0 vnđ

  Loading...

  Chậu rửa Lavabo INAX treo tường GL-282V giá tháng 9/2020: 0 vnđ

  Chậu rửa Lavabo INAX treo tường L-280V giá tháng 9/2020: 382,400 vnđ

  Loading...

  Chậu rửa Lavabo INAX treo tường L-282V giá tháng 9/2020: 454,490 vnđ

  Chậu rửa Lavabo INAX treo tường L-285V & L288VC giá tháng 9/2020: 1,116,000 vnđ

  Chậu rửa Lavabo INAX đặt bàn L-293V giá tháng 9/2020: 2,014,980 vnđ

  Chậu rửa dương vành Inax L-2395V giá tháng 9/2020: 750,750 vnđ

  Chậu rửa treo tường Inax L-283V giá tháng 9/2020: 420,300 vnđ

  Chậu rửa Lavabo INAX treo tường GL-285V & L288VC giá tháng 9/2020: 1,205,200 vnđ

  Chậu rửa Lavabo INAX treo tường GL-297V & L-297VC giá tháng 9/2020: 1,729,600 vnđ

  Chậu rửa Lavabo INAX treo tường GL-284V & L-284VC giá tháng 9/2020: 1,111,500 vnđ

  Cabinet Inax CB1206-5QF-B giá tháng 9/2020: 15,744,960 vnđ

  Chậu rửa Lavabo INAX đặt bàn L-294V giá tháng 9/2020: 1,729,280 vnđ

  Chậu rửa Lavabo INAX treo tường L-284V & L-284VC giá tháng 9/2020: 1,106,600 vnđ

  Chậu rửa Lavabo INAX dương vành GL-2395V giá tháng 9/2020: 805,000 vnđ

  Chậu rửa Lavabo INAX treo tường L-298V & L-298VC giá tháng 9/2020: 2,091,000 vnđ

  Chậu rửa Lavabo INAX treo tường L-297V & L-297VC L-297V & L-297VC giá tháng 9/2020: 1,871,000 vnđ

  Chậu rửa Lavabo INAX đặt bàn L-292V giá tháng 9/2020: 648,000 vnđ

  Chậu rửa Lavabo INAX âm bàn L-2298V giá tháng 9/2020: 1,324,400 vnđ

  Cabinet Inax CB0504-41F-B giá tháng 9/2020: 7,247,480 vnđ

  + Bảng giá vòi sen Toto tháng 9/2020

  Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG TOTO TBV03429V giá tháng 9/2020: 7,618,850 vnđ

  Vòi xả bồn nóng lạnh TOTO TBS01202B giá tháng 9/2020: 10,004,300 vnđ

  Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG TOTO TBV03427V giá tháng 9/2020: 6,340,150 vnđ

  Vòi xả bồn TOTO TBS03001B giá tháng 9/2020: 1,255,960 vnđ

  Bát sen gắn tường TOTO TBW01004A giá tháng 9/2020: 5,386,110 vnđ

  Van gật gù nóng lạnh TOTO TBS04304B giá tháng 9/2020: 2,594,310 vnđ

  Thanh vắt khăn Toto YTS408BV giá tháng 9/2020: 2,012,510 vnđ

  Củ sen tắm TOTO TVSM110RUR giá tháng 9/2020: 3,501,470 vnđ

  Bộ phụ kiện phòng tắm 3 món TOTO YS406N3V giá tháng 9/2020: 3,140,600 vnđ

  Ống thải chữ P TOTO TVLF402 giá tháng 9/2020: 532,820 vnđ

  Củ sen tắm TOTO TBG01302V giá tháng 9/2020: 4,361,750 vnđ

  Bồn cầu TOTO 1 khối MS914RT2 giá tháng 9/2020: 11,201,750 vnđ

  Tay sen tắm TOTO TBW01010A giá tháng 9/2020: 2,467,500 vnđ

  Bộ phụ kiện phòng tắm 3 món TOTO YS408N3V giá tháng 9/2020: 3,140,600 vnđ

  Thanh trượt sen tắm TBW01016B giá tháng 9/2020: 1,314,210 vnđ

  Củ sen tắm TOTO TVSM107CR giá tháng 9/2020: 2,697,750 vnđ

  Ống thải chữ P TOTO TVLF404 giá tháng 9/2020: 613,810 vnđ

  Bộ phụ kiện phòng tắm 5 món TOTO YS406N5V giá tháng 9/2020: 4,176,330 vnđ

  Bồn tắm chân yếm TOTO PAY1735VC/TBVF411 giá tháng 9/2020: 0 vnđ

  Củ sen tắm TOTO TBS01302V giá tháng 9/2020: 2,663,930 vnđ

  Bồn cầu TOTO nắp rửa cơ CS767E2 giá tháng 9/2020: 8,829,330 vnđ

  Vòi chậu Toto TLG03305V giá tháng 9/2020: 3,780,000 vnđ

  Chậu rửa Lavabo TOTO đặt bàn LW645JNW/F giá tháng 9/2020: 4,618,190 vnđ

  Tay sen tắm TOTO TBW02006A giá tháng 9/2020: 2,632,000 vnđ

  Bồn cầu TOTO 1 khối MS885DT2 giá tháng 9/2020: 8,927,630 vnđ

  Bồn cầu TOTO nắp rửa cơ Eco Washer CS320DRE4 giá tháng 9/2020: 7,956,980 vnđ

  Vòi chậu Toto TLG03301V giá tháng 9/2020: 3,373,600 vnđ

  Vòi chậu Toto TLG02304V giá tháng 9/2020: 3,908,520 vnđ

  Bồn cầu TOTO 1 khối MS855DT2 giá tháng 9/2020: 6,576,400 vnđ

  Củ sen tắm TOTO TVSM104NSR giá tháng 9/2020: 3,024,800 vnđ

  Vòi chậu Toto DGL301R giá tháng 9/2020: 1,845,630 vnđ

  Vòi chậu Toto TLG01301V giá tháng 9/2020: 4,001,580 vnđ

  Chậu rửa Lavabo TOTO chân lửng LHT239CR giá tháng 9/2020: 2,062,360 vnđ

  Vòi chậu Toto TLS02301V giá tháng 9/2020: 2,047,500 vnđ

  Vòi chậu Toto TLG04307V giá tháng 9/2020: 3,548,350 vnđ

  Vòi chậu Toto TLG04304V giá tháng 9/2020: 3,117,160 vnđ

  Ống thải chữ P Toto TVLF403 giá tháng 9/2020: 556,290 vnđ

  Chậu rửa Lavabo TOTO chân lửng LHT236CS giá tháng 9/2020: 1,888,310 vnđ

  Chậu rửa Lavabo TOTO dương vành L946CR giá tháng 9/2020: 1,381,730 vnđ

  Nắp rửa điện tử Washlet TOTO TCF4911Z giá tháng 9/2020: 29,302,530 vnđ

  Vòi chậu Toto TLS01301V giá tháng 9/2020: 2,314,430 vnđ

  Bộ giá đỡ chậu âm bàn Toto TL516GV giá tháng 9/2020: 950,540 vnđ

  Nắp bồn cầu TOTO đóng êm TC393VS giá tháng 9/2020: 1,135,260 vnđ

  Ống nối thoát sàn TOTO T53P100VR giá tháng 9/2020: 260,400 vnđ

  Sen tắm cây TOTO DM907C1S giá tháng 9/2020: 5,211,360 vnđ

  Ống thải chữ P TVLF405 giá tháng 9/2020: 799,230 vnđ

  Củ sen tắm TOTO TBG04302V giá tháng 9/2020: 3,117,160 vnđ

  Củ sen tắm TOTO TBS04302V giá tháng 9/2020: 1,954,260 vnđ

  Bồn cầu TOTO nắp rửa cơ Eco Washer MS688E4 giá tháng 9/2020: 17,378,780 vnđ

  Bồn cầu TOTO 1 khối MS855DT8 giá tháng 9/2020: 6,942,060 vnđ

  Ống thải chữ P TVLF401 giá tháng 9/2020: 440,460 vnđ

  Bồn cầu TOTO 2 khối CS945DNT2 giá tháng 9/2020: 6,524,340 vnđ

  Vòi chậu nóng lạnh TOTO TVLM102NSR giá tháng 9/2020: 1,520,970 vnđ

  Bộ sen tắm Toto DGM301CFNS giá tháng 9/2020: 1,932,000 vnđ

  Vòi chậu Toto TLG04301V giá tháng 9/2020: 2,838,680 vnđ

  Washlet Toto CS945DNW7 giá tháng 9/2020: 15,564,460 vnđ

  Vòi chậu Toto TVLM105CR giá tháng 9/2020: 2,070,760 vnđ

  Vòi chậu Toto TLS03301V giá tháng 9/2020: 1,687,150 vnđ

  Tay sen tắm TOTO DGH104ZR giá tháng 9/2020: 697,600 vnđ

  Tay sen tắm TOTO DGH108ZR giá tháng 9/2020: 1,057,500 vnđ

  Bồn cầu TOTO 1 khối MS885DT8 giá tháng 9/2020: 8,927,630 vnđ

  Bồn cầu nắp rửa điện tử TOTO MS889DW7 giá tháng 9/2020: 19,089,370 vnđ

  Chậu rửa Lavabo TOTO treo tường LT240CS giá tháng 9/2020: 915,030 vnđ

  Chậu rửa Lavabo TOTO góc treo tường LW815CJW/F giá tháng 9/2020: 2,943,110 vnđ

  Bồn cầu TOTO nắp rửa cơ MS914E2 giá tháng 9/2020: 13,319,650 vnđ

  Nắp rửa cơ TOTO Eco washer TCW1211A (E4) giá tháng 9/2020: 4,935,000 vnđ

  Sen tắm Nhật Toto TMGG40J giá tháng 9/2020: 9,688,980 vnđ

  Chậu rửa Lavabo TOTO âm bàn LT546 giá tháng 9/2020: 1,764,640 vnđ

  Dây xịt Toto THX20NBPIV giá tháng 9/2020: 546,990 vnđ

  Chậu rửa Lavabo TOTO chân lửng LHT236CR giá tháng 9/2020: 1,548,800 vnđ

  Vòi chậu Toto TLS04301V giá tháng 9/2020: 1,500,000 vnđ

  Sen tắm cây TOTO DM907CS giá tháng 9/2020: 5,211,360 vnđ

  Chậu rửa Lavabo TOTO chân lửng LHT240CS giá tháng 9/2020: 1,633,920 vnđ

  Nắp rửa cơ TOTO Eco washer TCW07S giá tháng 9/2020: 3,311,000 vnđ

  Chậu rửa Lavabo TOTO âm bàn LT520T giá tháng 9/2020: 2,310,230 vnđ

  Washlet Toto MS884W7 giá tháng 9/2020: 14,615,640 vnđ

  Chậu rửa Lavabo TOTO treo tường LT240CR giá tháng 9/2020: 914,640 vnđ

  Chậu rửa Lavabo TOTO chân lửng LHT240CR giá tháng 9/2020: 1,633,920 vnđ

  Bộ sen tắm Toto TVSM103NSS giá tháng 9/2020: 2,205,800 vnđ

  Bồn cầu TOTO 2 khối CS769DT8 giá tháng 9/2020: 6,616,700 vnđ

  Bồn cầu TOTO 1 khối MS914T8 giá tháng 9/2020: 10,619,000 vnđ

  Vòi chậu Toto TVLC101NSR giá tháng 9/2020: 1,041,400 vnđ

  Chậu rửa Lavabo TOTO đặt bàn LT367CR (LT367CT) giá tháng 9/2020: 2,507,720 vnđ

  Chậu rửa Lavabo TOTO đặt bàn LT700CTR giá tháng 9/2020: 2,136,180 vnđ

  Bồn cầu Toto 2 khối CS325DRT3 giá tháng 9/2020: 3,510,500 vnđ

  Dây xịt Toto TVCF201 giá tháng 9/2020: 720,800 vnđ

  Chậu rửa Lavabo TOTO đặt bàn LT523R giá tháng 9/2020: 2,066,710 vnđ

  Chậu rửa Lavabo TOTO đặt bàn LT710CTR/LT710CTM/LT710CTRM giá tháng 9/2020: 2,367,780 vnđ

  Bồn cầu TOTO 1 khối MS887T8 giá tháng 9/2020: 9,920,300 vnđ

  Chậu rửa Lavabo TOTO chân lửng LHT300CR giá tháng 9/2020: 1,309,310 vnđ

  Bồn cầu TOTO 1 khối MS889DT8 giá tháng 9/2020: 10,668,830 vnđ

  Bồn cầu Toto 2 khối CS818DT3 giá tháng 9/2020: 6,036,300 vnđ

  Bồn cầu TOTO 2 khối CS300DT3Y1 giá tháng 9/2020: 2,635,000 vnđ

  Nắp rửa điện tử TOTO TCF6631A giá tháng 9/2020: 10,423,000 vnđ

  Bồn cầu Toto 2 khối CS945DNT3 giá tháng 9/2020: 5,889,650 vnđ

  Bồn cầu TOTO 1 khối MS884T2 giá tháng 9/2020: 8,328,240 vnđ

  + Bảng giá bồn cầu Inax năm 2020

  Bồn cầu INAX 2 khối AC-504VAN giá tháng 9/2020: 3,203,700 vnđ

  Bồn cầu INAX 1 khối AC-900VRN giá tháng 9/2020: 6,061,280 vnđ

  Bồn cầu INAX 2 khối C-504VAN giá tháng 9/2020: 2,876,750 vnđ

  Bồn cầu INAX 2 khối C-117VA giá tháng 9/2020: 1,910,000 vnđ

  Bồn cầu INAX 1 khối AC-959VAN giá tháng 9/2020: 5,344,430 vnđ

  Bồn cầu INAX 2 khối C-306VA giá tháng 9/2020: 2,401,280 vnđ

  Bồn cầu INAX 2 khối AC-700VAN giá tháng 9/2020: 3,426,300 vnđ

  Bồn cầu INAX 2 khối C-108VA giá tháng 9/2020: 2,106,780 vnđ

  Bồn cầu INAX 1 khối AC-939VN giá tháng 9/2020: 6,375,460 vnđ

  Bồn cầu INAX 1 khối AC-909VRN-1 giá tháng 9/2020: 8,111,040 vnđ

  Bồn cầu INAX 1 khối AC-909VRN giá tháng 9/2020: 8,122,360 vnđ

  Bồn cầu INAX 1 khối AC-969VN giá tháng 9/2020: 3,931,200 vnđ

  Bồn cầu INAX 1 khối AC-2700VN giá tháng 9/2020: 11,432,880 vnđ

  Bồn cầu INAX 1 khối AC-918VRN-1 giá tháng 9/2020: 7,540,910 vnđ

  Bồn cầu INAX 1 khối AC-1008VRN giá tháng 9/2020: 10,035,440 vnđ

  Bồn cầu INAX 1 khối AC-918VRN giá tháng 9/2020: 7,831,260 vnđ

  Bồn cầu INAX 2 khối AC-808VN giá tháng 9/2020: 3,977,040 vnđ

  Bồn cầu INAX 2 khối AC-710VAN giá tháng 9/2020: 3,227,850 vnđ

  Bồn cầu INAX 2 khối AC-702VRN giá tháng 9/2020: 3,132,800 vnđ

  Bồn cầu INAX 1 khối AC-1035VN giá tháng 9/2020: 13,660,620 vnđ

  Loading...

  Bình luận
  0

  Bình luận

  Đăng bình luận