Tìm Hiểu Mẫu Giấy Ủy Quyền Lấy Sổ Bảo Hiểm, Nhận Lương Hưu

Có thể bạn quan tâm:

  Giấy uỷ quyền lấy sổ bảo hiểm dùng để ủy quyền cho người khác lĩnh thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của người tham gia BHXH. Trong một số trường hợp nhất định, chủ sở hữu sổ bảo hiểm không thể có mặt trực tiếp để nhận sổ bảo hiểm và các thủ tục liên quan, họ có thể tiến hành làm giấy uỷ quyền để uỷ quyền cho người thân trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết để tiến hành nhận thay mình. Giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm là một văn bản pháp lý, chính vì vậy, bạn hãy cân nhắc kĩ đối với người được ủy quyền.

  Dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số loại giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm phổ biến hiện nay. Hy vọng, những thông tin dưới đây sẽ khiến bạn hài lòng!

  Loading...

  I. Mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng nhận thay các chế độ bảo hiểm

  Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. Cụ thể mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng nhận thay các chế độ bảo hiểm được quy định tại mẫu 13B-HBQP:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——————-

  Loading...

  GIẤY ỦY QUYỀN

  Làm thủ tục hưởng nhận thay các chế độ bảo hiểm như BHXH, BHYT, BHTN

  I. Người ủy quyền:

  Họ và tên: …………………………………., sinh ngày ……/ ……/ ………..

  Số sổ BHXH/số hồ sơ/số định danh:……………………………………………………………..

  Loại chế độ được hưởng:…………………………………………………………………………..

  Số chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước: …………………………………………………

  cấp ngày ……../ ……./ ………….. tại ………………………………………………………..

  Nơi cư trú(1): ……………………………………………………………………………………..

  Số điện thoại khi cần liên hệ: …………………………………………………………………..

  Số thẻ BHYT hiện đang sử dụng (nếu có) ………………………………………………….

  II. Người được ủy quyền:

  Họ và tên: …………………………………, sinh ngày ……../ ……/ ……….

  Số chứng minh thư: …………………………………………………………………………

  cấp ngày ….…/ ……/ ……………. tại ………………………………………………………

  Nơi cư trú (1): ……………………………………………………………………………….

  Số điện thoại khi cần liên hệ: ……………………………………………………………..

  III. Nội dung ủy quyền (2):

  ……………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………….

  IV. Thời hạn ủy quyền:……………………………………………………………………………

  Chúng tôi cam kết chấp hành đúng nội dung ủy quyền theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp người ủy quyền (người hưởng chế độ) xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc bị chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật thì người được ủy quyền có trách nhiệm thông báo kịp thời cho đơn vị trực tiếp chi trả hoặc cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng, nếu vi phạm phải trả lại sốtiền đã nhận và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

  ….., ngày… tháng… năm…..                                                                                                              …., ngày…. tháng …. năm …..
  Chứng thực chữ ký của người ủy quyền                                                                                                          Người ủy quyền
  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

  …. ngày… tháng… năm ….

  Người được ủy quyền

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  II. Mẫu giấy ủy quyền nhận lương hưu

  Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH – Biểu mẫu Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH dùng để ủy quyền cho người khác lĩnh thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của người tham gia BHXH. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 08 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  GIẤY ỦY QUYỀN LĨNH THAY LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH

  1. Người ủy quyền (Người hưởng chế độ BHXH):

  – Họ và tên: ………………………………………….. Năm sinh: ……………………………………….

  – Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………. Số điện thoại ……………………………………………………………….

  – Số sổ BHXH/mã định danh:………………………..Loại chế độ BHXH đang hưởng:………….

  – Nơi đang lĩnh chế độ BHXH:……………………………………………………………………………

  Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) …………………………………………….nêu tại mục 2 dưới đây lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH.

  2. Người được ủy quyền (Người lĩnh thay chế độ BHXH):

  – Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………..

  – Số CMND: …………………………………………………………………………………………………..

  – Nơi cư trú …………………………………. Số điện thoại …………………………………………….

  – Thời hạn lĩnh thay: từ ngày … tháng ….. năm ….. đến ngày … tháng …… năm …………..

  – Nơi lĩnh: …………………………………………………………………………………………………….

  Chúng tôi cam kết chấp hành đúng quy định về việc lĩnh tiền chế độ BHXH. Trong trường hợp Người ủy quyền (Người hưởng chế độ BHXH) xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật thì Người được ủy quyền (Người lĩnh thay chế độ BHXH) có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Đại diện chi trả hoặc BHXH cấp huyện, nếu vi phạm phải trả lại số tiền đã nhận và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

               Ngày … tháng … năm …

  Xác nhận của chính quyền địa phương;                                                                              Người ủy quyền
     (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

  III. Hướng dẫn cách viết giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm

  Để viết giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm hoàn thiện, hợp pháp nhất, bạn cần lưu ý những điểm dưới đây nhé:

  – Ghi đầy đủ địa chỉ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố; trường hợp người ủy quyền đang chấp hành hình phạt tù thì ghi tên trại giam, huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh (thành phố);

  – Ghi rõ nội dung ủy quyền như: Làm loại thủ tục gì; nhận hồ sơ hưởng BHXH (bao gồm thẻ BHYT) nếu có; nhận lương hưu hoặc loại trợ cấp, chế độ gì; đổi thẻ BHYT, thanh toán BHYT, đổi sổ, điều chỉnh mức hưởng; điều chỉnh sổ BHXH, thẻ BHYT… Nếu nội dung ủy quyền bao gồm cả việc làm đơn thì cũng phải ghi rõ là ủy quyền làm đơn;

  – Người được ủy quyền khi đến nhận kết quả phải xuất trình chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước và nộp lại Giấy ủy quyền;

  – Giấy ủy quyền bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực;

  – Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận thì thời hạn ủy quyền có hiệu lực là một năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền;

  – Chứng thực chữ ký của người ủy quyền: Là chứng thực của chính quyền địa phương hoặc của Phòng Công chứng hoặc của Thủ trưởng trại giam, trại tạm giam trong trường hợp chấp hành hình phạt tù, bị tạm giam hoặc của Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam hoặc của chính quyền địa phương ở nước nơi người hưởng đang cư trú trong trường hợp cư trú ở nước ngoài (chỉ cần xác nhận chữ ký của người ủy quyền).

  – Trường hợp người không thực hiện đúng nội dung cam kết thì ngoài việc phải hoàn trả lại số tiền đã nhận không đúng quy định còn bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  Trên đây là những thông tin cơ bản về mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm, các bạn cùng nhau tham khảo để đảm bảo quyền lợi của mình nhé. Đây là một trong những thủ tục được sử dụng phổ biến hiện nay.  Ngoài ra, còn cung cấp những mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp, mẫu giấy ủy quyền cá nhân… mời các bạn theo dõi để trau dồi thêm kĩ năng của mình. (Báo gia đình) chúc các bạn luôn mạnh khỏe, thành công!

  Loading...

  Bình luận
  0

  Bình luận

  Đăng bình luận

   Ngày 27/12 năm 2019 | Sức khoẻ | Tag: