Vợ không đưa tiền chồng tiêu Tết sẽ bị phạt đến 500.000 đồng

Có thể bạn quan tâm:

+ Vợ không đưa tiền chồng tiêu Tết sẽ bị phạt đến 500.000 đồng

Vợ không đưa tiền chồng tiêu Tết sẽ bị phạt đến 500.000 đồng. Ảnh minh họa

Loading...

Trong các cuộc hôn nhân ở Việt Nam, vợ luôn là người quản lý vấn đề tài chính. Thông thường những người vợ sẽ giữ hết lương chồng và chỉ chừa lại khoảng 2-3 triệu đồng/tháng để các ông chồng chi tiêu các khoản lặt vặt hàng ngày. Có nhiều người chồng xem việc đó là chuyện khá bình thường nhưng cũng có một số lại cảm thấy vô lý và bất tiện.

– Điều 17 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan”.

Loading...

– Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân”.

Theo những quy định trên thì thu nhập từ tiền lương của chồng trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của người chồng và người chồng được quyền sử dụng tài sản này bình đẳng như người vợ.

Ảnh minh họa

Vậy trong trường hợp người vợ “chiếm dụng” tiền lương của chồng, pháp luật sẽ xử lý như thế nào?

Khoản 1 Điều 56 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định: “Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không cho thành viên gia đình sử dụng tài sản chung vào mục đích chính đáng”.

Loading...

Bình luận
0

Bình luận

Đăng bình luận